Zevendedags Adventisten

Het Kerkgenootschap der Zevendedags-Adventisten (Nederlandse Unie) telt (1-1-1998) 48 gemeenten en ongeveer 4200 leden en 25 predikanten. Het landelijk Algemene kerkbestuur beroept predikanten in overleg met de kerkenraden. Adventisten zijn sterk eschatologisch gericht op de spoedige wederkomst (adventus) van Christus; ze zijn ontstaan (1844) door een Amerikaanse opwekkingsbeweging en worden geleid door een General Conference in Washington en tellen wereldwijd miljoenen leden, met forse groeitendensen in Afrika en Zuid-Amerika. De Adventisten vieren de sabbat op de laatste dag (zaterdag) van de week, en leren algemene verzoening en de dood als zielenslaap en vernietiging aan het einde der tijden in plaats van een eeuwige straf. Zij bedienen de volwassen doop. Adventisten onthouden zich van tabak, alcohol en narcotica, velen leven vegetarisch en zijn actief in de gezond-levenbeweging.

Adres: Landelijk Bureau, Amersfoortseweg 18, 3712 BC Huis ter Heide.

Periodieken: Advent.

Literatuur:

  • R. Bruinsma, Het zevende-dags adventisme, Kampen, 1999 (serie: Wegwijs)
  • R. Bruinsma, Ontstaan en groei van de adventbeweging, Alphen aan den Rijn, 1974.
Scroll naar boven