Inhoud

Kabinet Cals

beëdigd

14- 4-1965

ontslag aangeboden

15-10-1966

reden aftreden:

Aanvaarding van de motie-Schmelzer betreffende het financieel-economisch beleid.

afgetreden

22-11-1966

zittingsduur kabinet

587 dagen

Formatie

2- 3-1965:

Drs. W.K.N. Schmelzer

informateur

KVP

15- 8-1965:

Mr. J.M.L.Th. Cals

formateur

KVP

duur formatie:

46 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:’

6 KVP, 5 PvdA, 3 ARP

staatssecretarissen:

5 KVP, 4 PvdA, 3 ARP, 1 partijloos

Ministers

MP

Mr. J.M.L.Th. Cals

KVP

1e Vice-MP

Dr. ir. A. Vondeling

PvdA

2e Vice-MP

Mr. B.W. Biesheuvel

ARP

AZ

Mr. J.M.L.Th. Cals (zie MP)

KVP

BtZ

Mr. J.M.A.H. Luns

KVP

J

Dr. I. Samkalden

PvdA

BnZ

J. Smallenbroek (14-4-1965 – 31-8-1966) Reden ontslag: particuliere redenen.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 241-255

ARP

Dr. I. Samkalden (a.i.) (31-8-1966 – 5-9-1966)

PvdA

Mr. P.J. Verdam (5-9-1966 – 22-11-1966)

ARP

On

Dr. I.A. Diepenhorst

ARP

F

Dr. ir. A. Vondeling (zie Vice-MP)

PvdA

D

P.J S. de Jong

KVP

VRO

Drs. P.C.W.M. Bogaers

KVP

Vw

J.G. Suurhoff

PvdA

EcZ

Drs. J M. den Uyl

PvdA

LV

Mr. B.W. Biesheuvel (zie Vice-MP)

ARP

SZV

Dr. G.M.J. Veldkamp

KVP

CRM

Mr. M. Vrolijk

PvdA

ZP

Mr. Th.H. Bot (hulp ontwikkelingslanden)

KVP

*tevens belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

Staatssecretarissen

Btz

Mr. L. de Block

KVP

BtZ

Mr. M. van der Stoel (22-7-1965 – 22-11-1966)

PvdA

BnZ

Drs. Th.J. Westerhout (12-7-1965 – 22-11-1966)

PvdA

On

Mr. J.H. Grosheide

ARP

F

Dr. W.L.G.S. Hoefnagels (31-5-1965 – 22-11-1966)

KVP

D

A. van Es (marine)

ARP

D

G.H.J.M. Peijnenburg (landmacht) (13-5-1965 – 22-11-1966)

partijloos

D

J.J.F. Borghouts (luchtmacht) (12-7-1965 – 5-2-1966) Reden aftreden: overleden.

KVP

H. Schaper (luchtmacht) (22-6-1966 – 22-11-1966)

partijl.

Vw

Ir. S.A. Posthumus (4-5-1965 – 22-11-1966)

PvdA

EcZ

Drs. J.A. Bakker

ARP

SZV

Dr. A.J.H. Bartels

KVP

SZV

Dr. J.F.G.M. de Meyer

KVP

CRM

C. Egas (10-5-1965 – 22-11-1966)

PvdA

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 106 (70,6%).

Scroll naar top