De Griffier

De hoogste ambtenaar in dienst van de kamers is de griffier. De beide kamers benoemen zelf hun griffier (artikel 61 Grondwet).

De griffier van de Tweede Kamer heeft volgens artikel 14 van het Reglement van Orde van de Tweede Kamer de leiding van de ambtelijke organisatie van de kamer. Het presidium oefent hierop toezicht uit. De functie van griffier van de Eerste Kamer verschilt inhoudelijk niet van die van zijn collega in de Tweede Kamer.

Naast de griffier zijn circa 20 – door de kamer zelf benoemde – plaatsvervangende griffiers in dienst van de Tweede Kamer alsmede twee assistent-griffiers. De door het presidium aangestelde Directeur Constitutioneel Proces resp. Directeur Facilitair Bedrijf zijn meegeteld als plaatsvervangende griffiers. De Eerste Kamer kent twee plaatsvervangende griffiers. Beide kamers tezamen hebben bovendien nog een griffier in dienst ten behoeve van de samenwerkende Commissies voor de Verzoekschriften alsmede een griffier en een adjunct-griffier voor de Interparlementaire Betrekkingen.

In de praktijk worden al deze functionarissen aangeduid als griffier.

Een belangrijke taak van alle genoemde griffiers is het opstellen van door de kamercommissies uit te brengen verslagen. Elke commissie heeft daartoe een eigen griffier.

Overzicht van de griffiers van de Tweede Kamer:

Naam griffier

Periode

Mr. Ch.J.E. van Hulthem 01-09-1815 04-11-1817
Dr. mr. J.L.W. baron de Geer van Jutphaas 20-11-1817 26-11-1842
Jhr. mr. A.J. van der Heim 19-01-1843 30-09-1846
D. Veegens 07-03-1847 15-11-1881
Mr. J.D. Veegens 15-11-1881 02-05-1888
Mr. A.R. Arntzenius 14-05-1888 16-06-1920
Mr. dr. R.H. baron de Vos van Steenwijk 02-07-1920 01-11-1931
Mr. L.A. Kesper 05-11-1931 08-10-1945
Mr. A.F. Schepel 30-10-1945 01-02-1973
Mr. W. Koops 01-02-1973 01-02-1986
Mr. T.H.E. Kerkhofs 01-02-1986 01-03-1993
Hr. mr. W.H. de Beaufort 01-03-1993 01-11-2004
Mr. J.E. Biesheuvel-Vermeijden 01-11-2004 01-09-2015
Mr. R.G.K. Voss 01-09-2015 01-08-2017
Drs. F.M.H. van Dijk 01-08-2017 11-06-2018
Drs. S.M. Roos 11-06-2018

 

 

Naam griffier

Periode

Jhr. mr. R.W.J. van Pabst van Bingerden 01-09-1815 01-11-1817
Jhr. E. van Weede van Dijkveld 18-11-1817 08-10-1842
Dr. mr. J.L.W. baron de Geer van Jutphaas 28-11-1842 16-12-1850
Jhr. mr. J.A. Singendonck 28-12-1850 01-10-1877
Jhr. mr. J.K.J. de Jonge 01-10-1877 15-03-1880
Mr. O.W. Star Numan 19-04-1880 04-11-1899
Mr. H. Zillesen 29-12-1899 01-09-1927
Jhr. mr. W.A. Beelaerts van Blokland 01-09-1927 22-08-1935
Dr. A.L. de Block 15-10-1935 15-02-1957
Jhr. mr. J.W. Röell 19-02-1957 01-07-1980
Drs. A. Sprey 01-07-1980 01-06-1993
Drs. Ch. L. Baljé 01-06-1993 01-01-2003
Mr. L.J. Klaassen 15-04-2003 01-12-2005
Mr. G.J.A. Hamilton 01-09-2006 01-10-2018
Prof. mr. R. Nehmelman 01-10-2018

 

Scroll naar boven