Aspecten

Zoals uit het voorgaande al gebleken is, kenmerken sociale bewegingen zich door een grote heterogeniteit. De organisaties die deel uitmaken van een sociale beweging, de zogenaamde sociale bewegingsorganisaties, kunnen sterk verschillen qua omvang en hulpmiddelen, structuur, doelstellingen en ideologie, regime en strategie.

Scroll naar boven