Inhoud

Personeel en organisatie

Vanwege het ontbreken van een algemeen wettelijk kader en de sterk uiteenlopende organisaties kunnen moeilijk algemene lijnen worden getrokken. Gezien de hierboven beschreven onduidelijkheid is het moeilijk de personeelsomvang van dergelijke organen duidelijk vast te stellen. Volgens de Algemene Rekenkamer, die zoals aangegeven uitgaat van een zeer ruime definitie, bedroeg in 1992 het aantal werknemers bij zelfstandige bestuursorganen ongeveer 130.000. De meeste van deze werknemers zijn werkzaam op het terrein van onderwijs en sociale zekerheid. De openbare universiteiten hebben gezamenlijk ongeveer 36.000 werknemers (1992). De administratiekantoren GAK en GUO hebben in totaal ongeveer 20.000 personeelsleden in dienst.

Scroll naar top