Inhoud

Hulpmiddelen

Zonder de nodige hulpmiddelen zou men het zoeken van specifieke kamerstukken al gauw kunnen vergelijken met het zoeken van een speld in een hooiberg. De jaarlijkse hoeveelheid bedrukt papier neemt enkele meters boekenkast in beslag.

Het belangrijkste hulpmiddel is ongetwijfeld het Register op de Handelingen dat vanaf 1847-1848 tot 1979 jaarlijks is verschenen. Het register bevat zowel een personen- als een zakenregister. In het personenregister treft men alle verwijzingen naar een zelfde kamerlid of minister danwel staatssecretaris bij elkaar aan. In het zakenregister vindt men aan de hand van trefwoorden de voor een specifiek onderwerp relevante kamerstukken alsmede debatten c.q. passages uit debatten.

Naast het register op de jaarlijkse zitting verzorgde de afdeling registers van beide kamers ook een aantal meerjarenregisters over de jaren: 1847-1853; 1853-1863; 1863-1870; 1870-1880; 1880-1890; 1890-1900; 1900-1910; 1910-1920; 1920-1930; 1930-1940 en 1945-1955.

Na 1955 bleek het niet meer mogelijk een nieuw meerjarenregister uit te brengen, zodat de gebruiker is aangewezen op de afzonderlijke jaarregisters tot 1978-1979.

In het parlementaire jaar 1989-1990 is de Staatsuitgeverij gestart met de uitgave van een cumulatief kwartaalregister. Dit nieuwe register bevatte in eerste instantie een trefwoordenregister en een zogenaamd vetnummerregister van alle in behandeling zijnde Bijlagen. Sinds 1992-1993 verschijnt ook een kamervragenregister met de genummerde schriftelijke vragen van leden van de Tweede en Eerste Kamer.

Eind jaren zeventig is het parlement ertoe overgegaan de kamerstukken via de computer toegankelijk te maken. Het Parlementair automatiseringscentrum heeft een aantal bestanden met betrekking tot wetten, algemene maatregelen van bestuur, Bijlagen bij de Handelingen, schriftelijke en mondelinge vragen, enzovoort ontwikkeld, waaruit men aan de hand van een trefwoord de gewenste stukken kon selecteren.

Het wettensysteem bevat in „full text” de gehele Nederlandse wetgeving, alsmede een groot deel van de van kracht zijnde algemene maatregelen van bestuur.

Beide kamers beschikken over een internetsite waarmee de burger zich kan informeren over uiteenlopende aspecten van de samenstelling en het functioneren van de kamers. Via www.overheid.nl heeft de burger toegang tot alle kamerstukken vanaf 1995. Daarnaast zijn de Tweede kamer, de Koninklijke Bibliotheek en Sdu-Uitgevers in 2004 een gezamenlijk project Staten-Generaal digitaal gestart. Op de site http://www.statengeneraaldigitaal.nl/ is het inmiddels mogelijk alle Handelingen en andere kamerstukken uit de periode 1813-1995 ook digitaal in te zien.

Een overzicht van alle zittende bewindslieden en kamerleden kan men ook aantreffen in het jaarlijks tot 1999 verschijnende boekje Parlement en Kiezer, ’s-Gravenhage, 1911-1999. Daarin was vaak tevens een overzicht opgenomen van de voornaamste parlementaire werkzaamheden van het afgelopen parlementaire jaar.

Scroll naar top