Inhoud

Betekenis

Over de vraag wat de betekenis van sociale bewegingen is, lopen de meningen uiteen, niet alleen onder betrokkenen en belanghebbenden, zoals activisten en gezagdragers, maar ook onder wetenschappelijke onderzoekers, politici en publicisten. De discussie spitst zich toe op twee vragen:

  • In hoeverre dragen sociale bewegingen bij tot sociale cohesie?
  • In welke mate zijn sociale bewegingen de motor van culturele veranderingen?
Scroll naar top