Topfuncties ministeries

Tabel 19. Ambtelijke top van de ministeries, absoluut en percentages, 1970, 1980, 1990, 1999

1970

1980

1990

1999

Totaal

Totaal

Totaal

Totaal

Man

Man

Man

Man

en

Abs.

en

Abs.

en

Abs.

en

Abs.

Functie

Vrouw

Vrouw

% Vrouw

Vrouw

Vrouw

%Vrouw

Vrouw

Vrouw

%Vrouw

Vrouw

Vrouw

%Vrouw

Secretaris

13

14

13

13

0

0,0

Generaal (a)

Pltsverv.

21

1

4,8

25

1

4,0

26

3(e)

11,5

12

3

20,0

Secretaris

Generaal (b)

Directeur

34

44 (e)

42

39

4

10,3

Generaal (c)

Pltsverv.

16

34(e)

34

1

2,9

30

0

0,0

Directeur

Generaal (d)

Totaal

84

1

1,2

117

1

0,9

115

4

3,5

94

7

7,4

a. Benamingen zoals in de Staatsalmanak.

b. Hieronder zijn gerekend: plv. SG, Plv. SG(1), Plv. SG(2), 1e Plv. SG, 2e Plv. SG, 3e Plv. SG, 1e wnd. SG, 2e wnd. SG, loco SG, adjunct SG, assistent SG.

c. Inclusief de functie van Thesaurier-generaal.

d. Inclusief de functie van plaatsvervangend Thesaurier-generaal.

e. Bij vacatures in betreffende jaargang is gebruik gemaakt van eerdere almanakken.

Bron: Staatsalmanak, 1970, 1976, 1980, 1989, 1990, Ministerie van Binnenlandse Zaken, Voortgangsrapportage Vrouwen in Politiek en Openbaar Bestuur, 1991, p. 31.

Ook hier blijkt sprake van een grote afwezigheid van vrouwen in de ambtelijke leiding. In 1970 en 1980 bevond er zich één vrouw in de top van de ministeries, een plaatsvervangend Secretaris Generaal (SG). In 1990 en in 1999 was dit aantal gestegen tot drie en van 1991 tot 1998 is er bovendien een vrouwelijke SG geweest, H. J. Th. M. de Maat-Koolen, op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. In 1999 waren er ook vier vrouwen in de functie van Directeur Generaal (DG), waarmee het aantal kwam op zeven vrouwen in de ambtelijke leiding. In 2000 is opnieuw een vrouw benoemd tot DG op het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, mevrouw W. van Leeuwen. Zie:

  • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Voortgangsrapportage Vrouwen in Politiek en Openbaar Bestuur, jaarlijks gepubliceerd sinds 1993
  • F.M. van der Meer en L.J. Roborgh, Ambtenaren in Nederland. Omvang bureaucratisering, en representativiteit van het ambtelijk apparaat, Alphen, Samson Tjeenk Willink, 1993, pp. 284-300.
Scroll naar boven