Inhoud

Lagere wetgeving

Volgens Van Marle (1987) gelden in sommige grote gemeenten meer dan 300 verordeningen, terwijl kleinere gemeenten er meestal nog minstens 100 kennen. Aangezien Nederland meer dan 500 gemeenten telt (de Staatsalmanak van 1998 komt op het aantal van 572), betekent dit dat Nederland ten minste 50.000 gemeentelijke verordeningen heeft. Hierbij dient overigens wel te worden bedacht dat veel gemeenten gelijkluidende verordeningen hebben, aangezien veel gemeenten de modelverordeningen van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hebben overgenomen.

Literatuur:

  • G.S.A. Dijkstra, Juridisering, preadvies voor de Raad voor het binnenlands bestuur (Rbb), Den Haag, 1996
  • G. Visscher, Parlementaire invloed op wetgeving: inventarisatie en analyse van de invloed van de beide Kamers der Staten-Generaal op de wetgevende activiteiten van de kabinetten-Marijnen tot en met -Lubbers I, Den Haag, 1994
  • C.H. van Marle, Gemeentelijke regelgeving, RegelMaat, 1987, pagina 43.
Scroll naar top