Inhoud

Voorzitters en secretarissen sinds 1945

Hierna volgt een overzicht per partij van de voorzitters en secretarissen van de politieke partijen die na 1945 één of meer zetels in de Tweede Kamer hebben behaald. Tussen haakjes geplaatste data gelden als niet geheel betrouwbaar; wanneer de exacte datum van de bestuursverkiezingen op een partijcongres niet meer te achterhalen was, zijn de data van het partijcongres opgenomen. De lijsten zijn bijgewerkt tot 1 maart 1999. Voor zover deze vielen te achterhalen zijn titulatuur en voorvoegsels toegevoegd. Het *-teken betekent dat betreffende functie is bijgewerkt tot het moment dat de partij niet meer in het parlement was vertegenwoordigd.

Bron: Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen – Rijksuniversiteit Groningen

ARP: voorzitters

Mr. J.A. de Wilde

mei 1945

– 24 januari 1946

Dr. J. Schouten

24 januari 1946

– 25 mei 1955

Mr. A.B. Roosjen (wnd.)

25 mei 1955

– 23 april 1956

Dr. W.P. Berghuis

23 april 1956

– 10 februari 1968

Mr. A.B. Roosjen (wnd.)

10 februari 1968

– 15 juni 1968

Dr. A. Veerman

15 juni 1968

– 11 mei 1973

Drs. J. de Koning (wnd.)

11 mei 1973

– 9 februari 1974

Drs. J. de Koning

9 februari 1974

– 13 december 1975

H.A. de Boer

13 december 1975

– 11 oktober 1980

ARP: secretarissen

Mr. H. Bijleveld

1945

– 1946

Dr. ir. H. van Riessen

1946

– 1957

Mr. W.R. van der Sluis

1 april 1957

– 1 oktober 1966

Mr. W. de Kwaadsteniet

1 oktober 1966

– 1 juli 1973

D. Corporaal

1 juli 1973

– 15 augustus 1979

Drs. C. Bremmer

15 augustus 1979

– 11 oktober 1980

Boerenpartij: voorzitters

H. Koekoek

1958

– 1981

Boerenpartij: secretarissen

Zonder volledig te kunnen zijn waren vanaf 1963 achtereenvolgens secretaris: E.J. Harmsen, J. van der Brake, S. van Marion en P.F. Beljaars. Een exacte datering van hun secretariaten is niet mogelijk.

Centrumpartij: voorzitters

Dr. H. Brookman

1980

Drs. J.H.G. Janmaat

– 12 mei 1984

Drs. N.T. Konst

12 mei 1984

– 1 december 1984

Mr. A.W. Lier

(1 december 1984)

– februari 1986

D.H.M. Segers (wnd.)

februari 1986

– mei 1986*

Centrumpartij: secretarissen

Drs. J.H.G. Janmaat

april 1980

Drs. M.Th. Giessen

– 12 mei 1984

D.H.M. Segers

12 mei 1984

– mei 1986*

CHU: voorzitters

Dr. H.W. Tilanus

1945

– 9 juli 1958

Mr. H.K.J. Beernink

9 juli 1958

– 19 maart 1966

Drs. A.D.W. Tilanus

19 maart 1966

– 5 oktober 1968

C.J. van Mastrigt (wnd.)

5 oktober 1968

– 13 september 1969

Dr. J.W. van Hulst

13 september 1969

– 19 februari 1972

Mr. O.W.A. Baron van Verschuer

19 februari 1972

– 19 november 1977

Dr. L.M. van Leeuwen

19 november 1977

– 11 oktober 1980

CHU: secretarissen

Mr. H.K.J. Beernink

januari 1946

– 9 juli 1958

Mr. J.W. van Gelder

9 juli 1958

– 18 maart 1966

Mw. W. Scholten

18 maart 1966

– (september) 1967

Dr. H.A. Schuring (wnd.)

(september) 1967

– 16 december 1967

Dr. H.A. Schuring

16 december 1967

– 1 juli 1969

Drs. G. van Leijenhorst (wnd.)

1 juli 1969

– 28 november 1969

Drs. G. van Leijenhorst

28 november 1969

– 25 september 1971

Mr. J.L. Janssen van Raay (adj. secr.)

25 september 1971

– 3 juni 1972

Mr. J.L. Janssen van Raay

3 juni 1972

– 19 november 1977

Dr. G. Gerritse

19 november 1977

– 15 april 1978

Drs. M. Smits

15 april 1978

– 10 mei 1980

G.C. de Groot

10 mei 1980

– 11 oktober 1980

CDA: voorzitters

Dr. P.A.J.M. Steenkamp

25 april 1975

– 11 oktober 1980

Drs. P. Bukman

11 oktober 1980

– 14 juli 1986

Dr. B. Fleers (wnd.)

14 juli 1986

– 22 november 1986

Drs. W.G. van Velzen

31 januari 1987

– 7 maart 1994

mevr. mr. P.C. Lodders-Elfferich (wnd.)

7 maart 1994

– 4 februari 1995

J.J.M. Helgers

4 februari 1995 –

Mr. M.L.A. van Rij

27 februari 1999

CDA: secretarissen

Mr. J.G.H. Krajenbrink

25 april 1975

– 11 oktober 1980

Drs. M. Smits

11 oktober 1980

– 1 september 1986

Drs. C. Bremmer (wnd.)

1 september 1986

– 22 november 1986

Drs. C. Bremmer

22 november 1986

– 7 juni 1995

Drs. A. Vroon

7 juni 1995

– 16 december 1996

Mr. L.J. Klaassen

16 december 1996

Christen Unie: voorzitters

Th. van Dalen

27 mei 2000

Christen Unie: secretarissen

M. Bikkers

27 mei 2000

CPN: voorzitters

In de periode 1958-1962 kende de CPN de functie van voorzitter niet.

G. Wagenaar

1945

– mei 1958

P. de Groot

1 september 1962

– 22/24 december 1967

H. Hoekstra

13 januari 1968

– 26 november 1982

mevr. E. Izeboud

11 december 1982

– maart 1990

H. Ernsting (wnd.)

maart 1990

– 1 september 1990

mevr. T. Divendal

1 september 1990

– 15 juni 1991

CPN: secretarissen

In de periode 1945-1962 kende de CPN het algemeen secretariaat. Na de afschaffing van deze functie is voor de periode 1962-1982 de secretaris organisatie in het overzicht opgenomen; vanaf 1982 de partijsecretaris.

P. de Groot

23 juli 1945

– 1 september 1962

H. Hoekstra

september 1962

– 22/24 december 1967

H. Walraven

13 januari 1968

R. Haks

11 februari 1978

– juni 1982

J. Geelen

11 december 1982

– 31 januari 1987

S. van der Helm

31 januari 1987

– november 1989

K. van den Berg

november 1989

– 15 juni 1991

D66: voorzitters

Mr. H.A.F.M.O. van Mierlo

oktober 1966

– februari 1967

Drs. G. Ringnalda

februari 1967

– 18 november 1967

Mr. H.J. van Lookeren Campagne

25 november 1967

– 14 december 1968

J.A.P.M. Beekmans

14 december 1968

– 7 november 1971

Mevr. R.E. van der Scheer–van Essen

7 november 1971

– 11 maart 1973

Drs. J. ten Brink

11 maart 1973

– 6 november 1976

Mr. J.F. Glastra van Loon

6 november 1976

– 27 oktober 1979

Mr. H.J. Zeevalking

27 oktober 1979

– 11 september 1981

C. Spigt (wnd.)

11 september 1981

– 14 november 1981

J. van Berkom

14 november 1981

– 30 oktober 1982

Mr. J. Kohnstamm

30 oktober 1982

– mei 1986

Mevr. O. Scheltema (wnd.)

mei 1986

– 1 november 1986

mevr. S. van der Loo

1 november 1986

– 29 oktober 1988

M. Jager

29 oktober 1990

– 3 november 1990

H.J.D. Jansen

3 november 1990

– 28 november 1992

W.I.J.M. Vrijhoef

28 november 1992

– 23 november 1996

T.A. Kok

23 november 1996

A.G. Schouw

20 november 1999

D66: secretarissen

Aan het eind van 1967 wordt de functie „secretaris organisatorische zaken” ingevoerd; twee jaar later omgedoopt tot „secretaris organisatie”.

Mr. H. van Beekhuizen

14 oktober 1966

– 18 november 1967

B. Hamstra

25 november 1967

– 30 mei 1969

H.A.A. Dijsselbloem

7 juni 1969

– 13 december 1969

F.C.M. van Leeuwen

13 december 1969

– half maart 1971

P.C.M. Hijmans (wnd.)

half maart 1971

– 7 november 1971

R. Bloemhof

(7) november 1971

– (17) juni 1972

J.T.M. Traag

17 juni 1972

– (augustus) 1972

G.C. Kaper

– (april) 1973

Mevr. S. Venema-Noordhoff

(april ) 1973

– 9 maart 1974

H. Schaper

(9) maart 1974

– 6 november 1976

F.K.L. Rogier

6 november 1976

– 19 november 1977

W. de Jonge

19 november 1977

F. Baars

24 maart 1979

– 26 april 1980

Mevr. M. van Wagenberg

26 april 1980

– 20 maart 1982

L. van der Toorn

20 maart 1982

– 21 oktober 1982

E.G. Cotterell

30 oktober 1982

– 27 oktober 1984

Mevr. J.H. Terpstra-Stegeman

27 oktober 1984

– 31 oktober 1987

H. van Ommen

31 oktober 1987

– 10 februari 1990

mevr. J. de Bussy

10 februari 1990

– 27 maart 1992

mevr. N. van ’t Riet

27 maart 1992

– 4 februari 1994

D. Winkel

4 februari 1994

– 22 maart 1997

mevr. M. Boom

22 maart 1997

– 6 februari 1999

mevr. E.C.C. Blitz

6 februari 1999

– 22 juni 1999

Vacature

22 juni 1999

– 18/19 november2000 (mevr. J. Kauer ad interim secretaris)

mevr. J. Kauer

18/19 november 2000

DS’70: voorzitters

Drs. A. van Stuyvenberg (voorz.

voorlopig bestuur)

4 april 1970

– 14 november 1970

Drs. A. van Stuyvenberg

14 november 1970

– 30 oktober 1971

Dr. F.L. Polak

30 oktober 1971

– 7 april 1973

Jkhr. mr. M.L. de Brauw

7 april 1973

– 8 maart 1975

Drs. G. Abma (wnd.)

maart 1975

– 19 april 1975

H. Staneke

19 april 1975

– 26 november 1977

Z. Hartog

26 november 1977

– 31 maart 1983

DS’70: Secretarissen

Mevr. M. Haagsma-Roorda

4 april 1970

– 14 december 1970

Mr. J.M. Drees

14 december 1970

– 30 oktober 1971

Ir. J. Taal

30 oktober 1971

– 12 augustus 1972

R.E.F.M. Nijhof (wnd.)

12 augustus 1972

– 7 april 1973

R.E.F.M. Nijhof

7 april 1973

– augustus 1977

Z. Hartog (wnd.)

augustus 1977

– 14 januari 1978

A. Russchen (wnd.)

14 januari 1978

– 3 juni 1978

R.Ch. Esseling

3 juni 1978

– 19 december 1981

R.E.F.M. Nijhof

19 december 1981

– 31 maart 1983

EVP: voorzitters

M.H.L. Westrate sr.

7 maart 1981

– 13 februari 1982

W.B. Herstel

13 februari 1982

– mei 1986*60

EVP: secretarissen

Aanvankelijk kende de EVP twee secretarissen, voor interne en externe aangelegenheden. In 1982 worden beide functies samengevoegd.

Mej. J. Brinkman (intern secr.)

7 maart 1981

– 13 februari 1982

T. Robbemond

13 februari 1982

– 19 februari 1983

C.A. de Leeuw den Bouter

19 februari 1983

– 14 april 1984

B. Bruggeman (wnd.)

14 april 1984

– 24 november 1984

B. Bruggeman

24 november 1984

– (27) april 1985

J. Loosman (wnd.)

(27) april 1985

– 23 november 1985

J. van den Berg

23 november 1985

– mei 1986*

GL: voorzitters

mevr. M. Vos

24 november 1990

– 7 mei 1994

mevr. M. Lucas

7 mei 1994

– 21 januari 1995

A. Harrewijn

21 januari 1995

– 6 mei 1998

mevr. M. Brouwer

6 mei 1998

– 6 februari 1999

mevr. M. de Rijk

6 februari 1999

GL: secretarissen

mevr. M. Wiebosch-Steeman

24 november 1990

– juni 1994

Vacature

juni 1994

– 21 januari 1995

mevr. H. van de Velde

21 januari 1995

– 25 januari 1997

mevr. C. Vonkeman

25 januari 1997

– april 1998

Vacature

april 1998

–20 november 1999

mevr. B. Paardekoper

20 november 1999

GPV: voorzitters

Ds. F.A. den Boeft

1 april 1948

– 10 januari 1959

L.P. Laning (wnd.)

10 januari 1959

– 20 juni 1959

R. van Wolde (wnd.)

20 juni 1959

– 30 januari 1960

W.G. Beeftink

30 januari 1960

– 21 maart 1970

K. Drost (wnd.)

21 maart 1970

– (september) 1970

G. Veurink (wnd.)

(september) 1970

– 6 maart 1971

G. Veurink

6 maart 1971

– 13 maart 1976

J. van der Jagt

13 maart 1976

– 28 april 1984

Dr. J. Blokland

28 april 1984

– 9 april 1994

S.J.C. Cnossen

9 april 1994

– 27 mei 2000

H. Bouma (waarnemend)

27 mei 2000

GPV: secretarissen

D.C. Haak

1 april 1948

– (3) april 1956

C. Smits

(3) april 1956

– 20 juni 1959

A.J. Olij (wnd.)

20 juni 1959

– 30 januari 1960

Dr. A.J. Verbrugh

30 januari 1960

– 31 maart 1973

Dr. A.J. Verbrugh (wnd.)

1 april 1973

– 1 augustus 1973

G.J. Schutte

1 augustus 1973

– 29 augustus 1981

Drs. L. Hordijjk

29 augustus 1981

– 3 december 1983

Vacature

3 december 1983

– 17 december 1983

S.J.C Cnossen

17 december 1983

– 24 april 1993

H. Post

24 april 1993

– 19 april 1997

W. Boerma

19 april 1997

KNP: voorzitters

Ch.J.I.M. Welter

11 december 1948

– oktober 1955

KNP: secretarissen

J.L.A. Zwarts

(27 juni 1949)

– oktober 1955

KVP: voorzitters

Mr. Dr. P.J. Witteman (wnd.)

22 december 1945

– 9 november 1946

W.J. Andriessen

9 november 1946

– 14 september 1953

Chr. Matser (wnd.)

september 1953

– 23 januari 1954

Mr. H.W. van Doorn

23 januari 1954

– 23 juni 1962

Mr. P.J.M. Aalberse

23 juni 1962

– 30 maart 1968

Mr. A.P.J.M.M. van der Stee

30 maart 1968

– 14 juli 1971

Th. Laan (wnd.)

14 juli 1971

– 27 november 1971

Dr. ir. D. de Zeeuw

27 november 1971

– 24 maart 1975

Th. Laan (wnd.)

24 maart 1975

– 20 juni 1975

Drs. W.J. Vergeer

20 juni 1975

– 10 november 1979

P. van Zeil

10 november 1979

– 11 oktober 1980

KVP: secretarissen

Mr. F.M.J.J. Duynstee

22 december 1945

– 1 augustus 1946

Dr. L.A.H. Albering

1 januari 1946

– 1969

W. Perquin

1969

– 1 februari 1970

Drs. H.A.H. Gribnau

1 augustus 1970

– 1 augustus 1975

(P. van Zeil)

1975

– 1977

Dr. G.J. van der Top

21 december 1977

– 11 oktober 1980

NMP: voorzitters

A.W. te Pas

15 september 1970

– 18 mei 1971

J.H. de Jong

18 mei 1971

– 6 september 1971

A.W. te Pas

1971

– november 1972*

NMP: secretarissen

H. Kamping

15 september 1970

– (mei) 1971

J. Willemsen

(mei) 1971

– 6 september 1971

H. Kamping

1971

– november 1972*

PSP: voorzitters

Ir. H.J. van Steenis

27 januari 1957

– 2/3 mei 1959

Dr. J. de Graaf

2/3 mei 1959

– 15 mei 1960

P.A. Burggraaf

15 mei 1960

– 30 juni 1963

Mr. G.H. Slotemaker de Bruïne

30 juni 1963

– 3/4 oktober 1964

J.E. Vogt

3/4 oktober 1964

– 2/3 oktober 1965

Drs. H. Wiebenga

2/3 oktober 1965

– 14 juni 1969

P.A. Burggraaf

14 juni 1969

– 17 maart 1973

P. Hoogerwerf

17 maart 1973

– 29 november 1975

L. Meertens

29 november 1975

– 31 oktober 1981

Dr. B. van der Lek

31 oktober 1981

– 11 juni 1983

Dr. B. van der Lek (wnd.)

11 juni 1983

– 2 juli 1983

M. Mazeland (wnd.)

2 juli 1983

– 26/27 november 1983

M. Mazeland

26/27 november 1983

– 28 november 1987

mevr. drs. S. Boerlage

28 november 1987

– 25 november 1989

J. Vogt

25 november 1989

– 27 januari 1991

PSP: secretarissen

Ter onderscheiding van andere secretariaten in het partijbestuur wordt in 1961 de titel „algemeen secretariaat” ingevoerd.

H.J. Lankhorst

27 januari 1957

– 2/3 mei 1959

W. de Wolf

2/3 mei 1959

– 16 april 1961

Mevr. N. Snel-Warries

16 april 1961

– 3/4 november 1962

H. Branderhorst

3/4 november 1962

– 30 juni 1963

Mevr. J. van der Veen-Woelders

30 juni 1963

– 15/16 juni 1968

W. Koerts

15/16 juni 1968

– 26 oktober 1969

Mevr. E.R. Beukema-Veuger

26 oktober 1969

– 26/27 september 1970

C.J. Kuyper

26/27 september 1970

– 24 oktober 1971

D.P. Baas

24 oktober 1971

– 17 maart 1973

Mevr. T. van Albada

17 maart 1973

– 25 november 1973

H. Hoogen

25 november 1973

– 31 oktober 1981

H. Dassen

31 oktober 1981

– 11 juni 1983

H. Dassen (wnd.)

11 juni 1983

– 2 juli 1983

J. Hontelez (wnd.)

2 juli 1983

– 26/27 november 1983

Vacature

26/27 november 1983

– 28 januari 1984

J. Eilert

28 januari 1984

– 15 december 1985

Mevr. I. van Rosmalen

15 december 1985

– (mei) 1986

Vacature

(mei) 1986

– 24 januari 1987

P. Denekamp

24 januari 1987

– 28 november 1987

mevr. drs. I van Poll

28 november 1987

– januari 1989

Vacature

januari 1989

– 25 november 1989

M. van der Koppel

25 november 1989

– zomer 1990

mevr. H. van Wijngaarden (wnd.)

zomer 1990

– ?

J. van Remundt (wnd.)

?

– 27 januari 1991

PvdA: voorzitters

K. Vorrink

9 februari 1946

– medio 1953

Ir. H. Vos (wnd.)

medio 1953

– 23 februari 1955

E. Vermeer

23 februari 1955

– 30 mei 1960

Ir. H. Vos (wnd.)

30 mei 1960

– 24 maart 1961

J.G. Suurhoff

24 maart 1961

– april 1965

?

april 1965

– 12 juni 1965

Dr. J.G.H. Tans

12 juni 1965

– 7 maart 1969

Dr. ir. A. Vondeling

7 maart 1969

– 4 februari 1971

A.A. van der Louw

4 februari 1971

– 16 november 1974

Mevr. C. van den Heuvel–

de Blank (wnd.)

16 november 1974

– 10 april 1975

Mevr. C. van den Heuvel-de Blank

10 april 1975

– 26 april 1979

Drs. M.J. van den Berg

26 april 1979

– 1 september 1986

S. Poppe (wnd.)

1 september 1986

– 2 april 1987

mevr. drs. M. Sint

2 april 1987

– 30 augustus 1991

F. Castricum (wnd.)

30 augustus 1991

– 13/14 maart 1992

F. Rottenberg

13/14 maart 1992

– 14 februari 1997

mevr. drs. K. Adelmund

14 februari 1997

– augustus 1998

R.L. Vreeman (wnd.)

augustus 1998

– 20 februari 1999

mevr. drs. M.A. van Hees

20 februari 1999

– droeg per 5 september 2000 haar taken als voorzitter over aan andere leden dagelijks bestuur

mevr. M.I. Hamer (fungerend

5 september 2000

voorzitter)

PvdA: secretarissen

In de periodes 1946-1958 en 1961-1967 werd het algemeen secretariaat met het penningmeesterschap gecombineerd.

C. Woudenberg

9 februari 1946

– 9 april 1949

E.F. Albrecht

9 april 1949

– 1 oktober 1957

W. Mensink (wnd.)

1 oktober 1957

– 1 januari 1959

J.J.A. Berger

1 januari 1959

– (24 maart) 1961

E. Meester

24 maart 1961

– 1 september 1967

C.G. Baan (wnd.)

1 september 1967

– 23/25 november 1967

E.R. Wieldraaijer

23/25 november 1967

– 7 maart 1969

C.G. Baan

7 maart 1969

– 1 augustus 1969

Mej. mr. A.P. Schilthuis (wnd.)

1 augustus 1969

– 17 januari 1970

Mej. mr. A.P. Schilthuis

17 januari 1970

– 4 februari 1971

drs. H.G. Ouwerkerk

4 februari 1971

– 14/15 september 1973

drs. G.J. Heyne den Bak

14/15 september 1973

– 26 april 1979

W.J. van Velzen

26 april 1979

– 24 februari 1989

A.H.B. Beck

24 februari 1989

– 12 december 1992

mevr. A. Brouwer-Korf

12 december 1992

– 14 februari 1997

mevr. E. Hallesleben

14 februari 1997

– 20 februari 1999

Vacature

20 februari 1999

L. Labruyere

20 februari 1999

PvdV: voorzitters

Mr. D.U. Stikker

maart 1946

– januari 1948

PvdV: secretarissen

Mr. J. Rutgers

mei 1946

– januari 1948

PPR: voorzitters

Drs. P.C.W.M. Bogaers (vz.

voorlopig bestuur)

1 maart 1968

– 27 april 1968

Drs. P.C.W.M. Bogaers

27 april 1968

– 1 juli 1968

Mr. E.C.M. Jurgens en W. van

Dam (wnd. voorzitters)

1 juli 1968

– 5 oktober 1968

Mr. E.C.M. Jurgens

5 oktober 1968

– 13 juni 1970

J.J.G. Tonnaer

13 juni 1970

– 30 oktober 1971

D. Coppes

30 oktober 1971

– 10 februari 1973

W. van Dam

10 febuari 1973

– 30 november 1974

Mevr. Drs. R. Beckers-de Bruyn

30 november 1974

– 12 november 1976

W. van Hoogevest

12 november 1976

– 16 augustus 1977

Vacant

16 augustus 1977

– 24 september 1977

E. Talstra (wnd.)

24 september 1977

– 5 november 1977

H. Verbeek

5 november 1977

– 20 november 1981

W. de Boer

20 november 1981

– 16 november 1985

Mevr. J. van der Plaat

16 november 1985

– 16 april 1988

B. van Ojik

16 april 1988

– 21 april 1990

K.W. van der Hoek

21 april 1990

– 16 februari 1991

PPR: secretarissen

Voor de periodes 1969-1970 en 1974-1977, waarin de PPR de functie van (algemeen) secretaris formeel niet kende, zijn de secretaris intern resp. de secretaris organisatie in het overzicht opgenomen.

Mr. A.Q.C. van Ruiten (secr.

voorl. bestuur)

1 maart 1968

– 27 april 1968

Mr. A.Q.C. van Ruiten

27 april 1968

– 3 mei 1969

E. van Dongen

3 mei 1969

– mei 1970

Th.D. van Kleef

mei 1970

– 30 oktober 1971

H. van Welsenis

30 oktober 1971

– 10 februari 1973

C. Visser

10 februari 1973

– 30 november 1974

R.E. de Vringer

30 november 1974

– 14 november 1975

J. de Jong

14 november 1975

– 12 november 1976

D. van Egten

12 november 1976

– 18 augustus 1977

Vacature

18 augustus 1977

– 24 september 1977

C. Visser (wnd.)

24 september 1977

– 5 november 1977

H. van der Wilk

5 november 1977

– 14 maart 1979

Vacature

14 maart 1979

– 9 juni 1979

P. van der Hijden

9 juni 1979

– 20 juni 1981

E. van Schijndel (wnd.)

20 juni 1981

– 20 november 1981

E. van Schijndel

20 november 1981

– 19 november 1983

P. van der Hijden

19 november 1983

– 16 november 1985

Mevr. L. Mulder

16 november 1985

– 16 april 1988

J. van Keulen

16 april 1988

– 16 februari 1991

RPF: voorzitters

P. Langeler

15 maart 1975

– 1 januari 1985

Drs. H. Visser

1 januari 1985

– 21 november 1987

J. Bouwmeester

21 november 1987

– 16 mei 1992

A. van den Berg

16 mei 1992

– 15 mei 1999

M. van Daalen

15 mei 1999

RPF: secretarissen

Drs. A.H.D. Wagenaar

15 maart 1975

– 26 november 1977

Mr. H. van Veelen

26 november 1977

– 21 november 1981

Ir. H. Hekstra

21 november 1981

– november 1982

Drs. H. Visser

november 1982

– 1 januari 1985

J.J. Doornenbal

1 januari 1985

– maart 1985

F.J. Nieuwenhuis

maart 1985

– 1 december 1988

M.J. de Vries

1 december 1988

– 12 november 1991

ir. W. van Grootheest

12 november 1991

– 24 januari 1998

A.L. Langius

24 januari 1998

RKPN: voorzitters

K. Beuker

januari 1972

– mei 1977*

RKPN: secretarissen

J.A.A. Leechburch Auwers

januari 1982

– mei 1977*

SGP: voorzitters

Ds. G.H. Kersten

mei 1945

– 7 maart 1946

Ds. P. Zandt

7 maart 1946

– 4 maart 1961

D. Kodde (wnd.)

6 april 1961

– 13 september 1961

Ds. H.G. Abma

13 september 1961

– (23) februari 1985

Ds. D. Slagboom (wnd.)

(23) februari 1985

– 28 mei 1986

Ds. D. Slagboom

28 mei 1986

– 1 oktober 1992

Ds. W. Chr. Hovius (wnd.)

1 oktober 1992

– 1 augustus 1993

Ds. W. Chr. Hovius

1 augustus 1993

– 2 oktober 1993

Ds. J. Budding (wnd.)

2 oktober 1993

– 27 mei 1994

Ds. J. Budding

27 mei 1994

SGP: secretarissen

Ir. C.N. van Dis

mei 1945

– 1 maart 1972

C.G. Boender

7 april 1972

– 2 oktober 1993

A. de Boer (wnd.)

2 oktober 1993

– 27 mei 1994

A. de Boer

27 mei 1994

VVD: voorzitters

Mr. D.U. Stikker

24 januari 1948

– augustus 1948

Mr. P.J. Oud (wnd.)

augustus 1948

– 9 april 1949

Mr. P.J. Oud

8/9 april 1949

– 9 november 1963

Ir. K. van der Pols

9 november 1963

– 29 maart 1969

Mevr. H.V. van Someren-Downer

29 maart 1969

– 15 maart 1975

Mr. F. Korthals Altes

15 maart 1975

– 22 mei 1981

J. Kamminga

22 mei 1981

– 29 november 1986

dr. L. Ginjaar

2 november 1986

– 4 oktober 1991

mevr. mr. E.J.J.E. van

Leeuwen-Schut

4 oktober 1991

– 27 mei 1994

drs. W.K. Hoekzema

27 mei 1994

– 28 mei 1999

drs. H.B. Eenhoorn

28 mei 1999

2003

J.M.H.J. Keizer

14-06-2014

18-05-2017

mw. J. Baljeu

18-05-2017

VVD: secretarissen

Tot 1 augustus 1977 werd de algemeen secretaris door de algemene vergadering gekozen. Vanaf die datum werd deze functionaris benoemd door het hoofdbestuur. De bezoldigde algemeen secretaris maakte niet langer deel uit van het hoofdbestuur. Deze structuur bleef tot 23 oktober 1993 gehandhaafd. Sindsdien kende het hoofdbestuur geen algemeen secretaris. Op zijn vergadering van 9 oktober 1995 benoemde het hoofdbestuur weer een algemeen secretaris ad interim. Deze benoeming werd bekrachtigd op de Algemene Vergadering van 19 en 20 april 1996.

Mr. J. Rutgers

24 januari 1948

– oktober 1954

D.W. Dettmeijer (wnd.)

oktober 1954

– 15 oktober 1955

D.W. Dettmeijer

15 oktober 1955

– 9 november 1963

Jhr. Mr. W.H.D. Quarles van Ufford

9 november 1963

– 11 maart 1967

Mr. F. Korthals Altes

11 maart 1967

– 15 maart 1975

W.J.A. van den Berg

15 maart 1975

– 23 oktober 1993

ir. A.J. Korff (wnd.)

9 oktober 1995

– 19 april 1996

ir. A.J. Korff

19 april 1996

Scroll naar top