Inhoud

Het Koninklijk Huisarchief

Het Koninklijk Huisarchief, gevestigd Noordeinde 74 te ’s-Gravenhage, omvat naast een uitgebreid archief ook een bibliotheek, een museum, een miniaturen- en penningverzameling en een documentatie-afdeling (van prenten, foto’s en krantenknipsels). Tevens administreert het huisarchief het schilderijenbezit en bewaart zij de schilderijen die niet in gebruik zijn. Ook worden in het archief bijzondere giften bewaard.

Het Koninklijk Huisarchief is een particulier archief. De Archiefwet is hierop dan ook niet van toepassing. Met enige regelmaat verschijnen berichten dat het archief  stukken bevat die de functie van het staatshoofd en de uitoefening daarvan betreffen en wordt om openbaarmaking gevraagd bij de rechter of door leden van de Tweede Kamer. Die verzoeken worden niet gehonoreerd, zie voor de opvatting van de regering:

  • Aanhangsel Handelingen Tweede Kamer, 2012-2013, nr. 1556, vragen van ePchtold (D66) aan de minister?president, de minister van Algemene Zaken, over het beleid voor de koninklijke archieven
  • Bijlage 33.400 I, Handelingen Tweede Kamer, 2012-2013, nr. 9
  • Bijlage 31.700 III, Handelingen Tweede Kamer 2008-2009, nr. 16.

Zie voor een uitgebreid overzicht van de inventarissen van het archief, de documentatie-afdeling, de bibliotheek, het museum, de overige verzamelingen, de publicaties vanwege het Koninklijk Huisarchief en van de geschiedenis van de archieven en hun huisvesting: E. Pelinck, Het Koninklijk Huisarchief. Geschiedenis en overzicht, ’s-Gravenhage, 1971.

Onderstaand overzicht bevat de namen en de ambtsperiode van de directeuren van het Koninklijk Huisarchief sedert 1831.

Naam

Ambtsperiode

Mr. G. Groen van Prinsterer

1831-1871

Luitenant-generaal A. E. Mansfeldt

1871-1891

A. C. baron Snouckaert van Schauburg

1891-1901

Generaal-majoor F. de Bas, waarnemend

1902-1903

Prof. dr. F. J. L. Krämer

1903-1928

Dr. N. Japikse

1928-1944

N. M. Japikse, waarnemend

1944-1945

Jhr. ir. P. F. O. R. Sickinghe

1945-1963

J. J. L. baron van Lynden, waarnemend

1963-1966

E. Pelinck, adviseur

1963-1966

directeur

1966-1972

J. J. L. baron van Lynden, waarnemend

1972-1973

Kolonel b.d. L. van Dorp

1973-1982

Drs. B. Woelderink

1982-2003

Drs. Ph. Maarschalkerweerd

2003-

Scroll naar top