Inhoud

Bronnen voor onderzoek

De databronnen zijn in te delen naar primaire (zelf te verzamelen) en secundaire (bestaande) gegevensbronnen. Dit overzicht beperkt zich tot twee typen secundaire bronnen: archieven en Surveys. De Nederlandse archieven zijn vaak gespecialiseerd in materiaal over één van de vroegere zuilen:

  • Het Katholiek Documentatie Centrum van de Universiteit van Nijmegen heeft een omvangrijke collectie over de katholieke zuilvorming
  • Het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands protestantisme (HDC) van de Vrije Universiteit is gespecialiseerd in archieven van gereformeerde en hervormde kopstukken
  • Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis te Amsterdam bezit veel archieven van linkse vakbonden, partijen en bewegingen
  • Het Documentatie Centrum Politieke Partijen van de Universiteit van Groningen heeft veel naoorlogs materiaal van politieke partijen
  • Grotere gemeentearchieven en provinciale archieven bezitten meestal archieven van verzuilde organisaties en/of adres- en jaarboeken met gegevens over het verzuilde verenigingsleven en de zuilbestuurders.

„Surveys” zijn een andere belangrijke bron. Vooroorlogse gegevens zijn te vinden in de Volkstellingen. Veel van deze gegevens zijn inmiddels in computerbestanden ondergebracht (zoals de Historisch-Ecologische Databank van de Stichting BRON). Dat geldt uiteraard ook voor de volgende naoorlogse surveys die verkrijgbaar zijn via het Steinmetz-archief dat onderdeel is van het Nederlands Instituut voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI);

  • Het survey Culturele veranderingen in Nederland van het Sociaal en Cultureel Planbureau leent zich voor onderzoek naar hedendaagse waardenoriëntaties en politieke verzuilingsaffiniteit
  • De NIPO week-enquêtes maken het mogelijk om op basis van veel meetpunten politieke attitudes en gedrag te bestuderenhet project Secularisering en ontzuiling in Nederland (SOCON) van de Katholieke Universiteit Nijmegen is geschikt om de hedendaagse maatschappelijke betekenis van godsdienst te onderzoeken
  • Het Nationaal Kiezersonderzoek (vanaf 1967) kan worden gebruikt om godsdienstige variabelen te koppelen aan een groot aantal politieke variabelen.

Daarnaast zijn verschillende internationale surveys beschikbaar voor vergelijkende landenstudies, zoals de Eurobarometers (sinds het begin van de jaren zeventig), de European Election Study (sinds 1989), de European Values Systems Study en het International Social Survey Programme (ISSP).

Scroll naar top