Inhoud

Bewaarplaatsen partijarchieven

Omdat politieke partijen of hun voorlopers, kiesverenigingen, particuliere instellingen zijn, is men voor het inzien van archieven van partijen afhankelijk van het door hen zelf bewaarde en beschikbaar gestelde materiaal. Binnen partijen is de grens tussen persoon en partij soms erg vaag, zodat men voor de partijpolitieke geschiedenis niet alleen de partijarchieven, maar ook de persoonsarchieven moet raadplegen. Overigens zijn deze beide soorten archieven niet altijd bewaard gebleven; en wanneer dat wel het geval is zijn zij nog niet altijd overgedragen aan archiefinstellingen.

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de bewaarplaatsen van de archieven – voor zover bewaard gebleven – van de belangrijkste Nederlandse politieke partijen. Daarbij moet aangetekend worden dat zich in de gemeentelijke archieven, de provinciale archieven, het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag en in universiteitsbibliotheken (aanvullend) archiefmateriaal bevindt van partijpolitieke activiteit op lokaal en regionaal niveau.

In dezelfde archiefinstellingen (met name het Algemeen Rijksarchief) treft men ook collecties van personen aan, die niet in onderstaand overzicht zijn opgenomen.

Zie voor algemene informatie o.a.:

  • G. Voerman, „De archieven van Nederlandse politieke partijen”, in: Nederlands Archievenblad, jrg. 95, no. 3, september 1996, pp. 244-253
  • Overzichten van de archieven en verzamelingen in de openbare archiefbewaarplaatsen in Nederland, Alphen aan den Rijn, 1979-… Reeks provinciale gidsen.

ARP

Anti Revolutionaire Parij. Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit in Amsterdam.

CDA

Christen Democratisch Appèl. Algemeen Rijksarchief (ARA) te ’s-Gravenhage.

CHU

Christelijk-Historische Unie. Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag.

CPN

Communistische Partij Nederland. Voor de periode na 1945 op het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam. De archieven uit de vooroorlogse periode zijn tijdens de Tweede Wereldoorlog grotendeels verloren gegaan. Stukken over de CPN uit het Komintern-archief in Moskou bevinden zich op film op het IISG.

D66

Democraten ’66. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) te Groningen.

DS’70

Democratisch Socialisten ’70. Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen.

GL

Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

GPV

Gereformeerd Politiek Verbond. Vanaf de oprichting (1948) aanwezig op het partijsecretariaat.

KVP

Katholieke Volks Partij. Katholiek Documentatie Centrum (KDC) van de Katholieke Universiteit in Nijmegen.

LSP

Liberale Staatspartij (aanvankelijk: De Vrijheidsbond). Enkele stukken aanwezig op het Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag.

NSB

Nationaal Socialistische Beweging. Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie (RIOD) te Amsterdam.

PSP

Pacifistisch Socialistische Partij. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

PvdA

Partij van de Arbeid. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

PvdV

Partij van de Vrijheid. Algemeen Rijksarchief te Den Haag (in collectieno. 2.19.22)

PPR

Politieke Partij Radikalen. Katholiek documentatie Centrum (KDC) van de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

Provo

Universiteitsbibliotheek Universiteit van Amsterdam.

RSAP

Revolutionair Socialistische Arbeiders Partij. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

RKSP

Rooms-Katholieke Staats Partij. Katholiek Documentatie Centrum (KDC) van de Katholieke Universiteit van Nijmegen.

SDAP

Sociaal-Democratische Arbeiders Partij. Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

SDB

Sociaal-Democratische Bond (vanaf 1894: Socialistenbond). Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) te Amsterdam.

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij. Op het partijsecretariaat.

VDB

Vrijzinnig Democratische Bond. Geen partijarchief bewaard gebleven. Zie o.a. persoonarchieven op het Algemeen Rijksarchief (ARA) in Den Haag (collecties S.J. van den Bergh, F.J.J.B. Cremers, H.L. Drucker, S. van Houten, I.D. Fransen van de Putte) en op het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen (collectie Schilthuis).

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie. Algemeen Rijksarchief (ARA) te Den Haag voor de periode tot circa 1970. Daarna: Documentatiecentrum Nederlandse Politiek Partijen (DNPP) te Groningen.

Scroll naar top