Inhoud

Huidige leden Tweede Kamer

Voor de huidige leden van de Tweede Kamer, zie de website van de Tweede Kamer.

Verreweg het grootste deel van de in de kamer gekozen leden maakt gedurende de hele parlementaire zittingsperiode deel uit van de kamer. Afgezien van degenen die toetreden tot het nieuwe kabinet, verlaten tot de volgende kamerverkiezingen jaarlijks slechts enkele leden de kamer. Onder hen treft men met name ex-bewindslieden aan, die in het kamerlidmaatschap nog maar weinig bevrediging ervaren. Overigens keren voormalige bewindslieden sinds 1977 vaker terug in de kamer dan voorheen. De leden die recentelijk de kamer tussentijds verlieten, kwamen vooral in een bestuurlijke functie terecht.

Zie: P.L. de Vos, De doorstroming van kamerleden internationaal vergeleken, in: Namens, 1986, nr. 2, pp. 54-57.

Onderstaande tabel bevat een aantal kenmerken van kamerleden sinds 1990: gemiddelde leeftijd, gemiddelde parlementaire ervaring en de verdeling man-vrouw (per 1 januari).

Jaren 1

Gemiddelde leeftijd

in jaren

Gemiddelde parlementaire

ervaring

aantal vrouwen

aantal mannen

1990

46

6 jaar en 3 maanden

38

112

1991

48

6 jaar en 8 maanden

39

111

1992

48

7 jaar en 2 maanden

42

108

1993

49

8 jaar en 0 maanden

43

107

1994

49

9 jaar en 4 maanden

43

107

1995

47

4 jaar en 10 maanden

49

101

1996

48

5 jaar en 3 maanden

49

101

1997

49

6 jaar en 1 maand

49

101

1998

50

6 jaar en 10 maanden

49

101

1999

46

4 jaar en 3 maanden

54

96

2000

46

5 jaar en 3 maanden

54

96

2001

48

6 jaar en 1 maand

54

96

2002

48

6 jaar en 6 maanden

51

99

2003

47

4 jaar en 2 maanden

48

102

2004

45

4 jaar en 6 dagen

57

93

2005

45

4 jaar en 8 maanden

60

90

2006

46

5 jaar en 8 maanden

58

92

2007

45

3 jaar en 9 maanden

55

95

2008

45

4 jaar en 3 maanden

59

91

2009

46

4 jaar en 11 maanden

62

88

2010

46

5 jaar en 7 maanden

63

87

2011

44

4 jaar en 2 weken

59

91 2

2012

45

4 jaar en 8 maanden

61

89

1 Het betreft de stand per 1 januari van het desbetreffende jaar

2 De Kamer telt op 1 januari 2011 149 leden.

Scroll naar top