Inhoud

1971

1971

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1971, absolute aantallen stemmen, per provincie, per partij

NL

GR

FR

DR

OV

ZIJpo 1

GE

Partij van de Arbeid

1.554.280

87.588

84.299

65.806

110.016

1.491

178.807

Katholieke Volkspartij

1.379.672

11.375

13.798

10.894

106.203

1.067

162.762

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

653.370

29.621

20.814

24.896

36.785

975

73.974

Anti-Revolutionaire Partij

542.742

42.289

57.434

26.453

44.957

1.443

62.400

Democraten ’66

428.067

11.270

10.844

7.915

21.955

566

40.345

Christelijk-Historische Unie

399.106

18.530

33.455

16.279

49.265

812

69.936

Democratisch Socialisten ’70

336.719

11.355

8279

7.298

18.627

457

35.206

Commmunistische Partij Nederland

246.569

30.404

9.317

7.330

13.405

118

8.770

Staatkundig Gereformeerde Partij

148.192

745

2.751

652

14.937

128

29.409

Politieke Partij Radikalen

116.049

3.595

3.237

1.500

5.723

217

11.478

Gereformeerd Politiek Verbond

101.790

14.398

7.916

5.103

13.816

244

10.590

Nederlandse Middenstands Partij

95.706

4.042

5.644

3.492

7.660

29

13.058

Pacifistisch Socialistische Partij

90.738

4.061

3.700

1.260

4.154

92

8.235

Boeren-Partij

69.656

2.298

2.323

2.799

7.167

39

12.297

Algemene Bejaarden Partij Nederland

26.878

776

662

566

1.758

9

2.723

Nederlands Appèl

24.376

444

397

368

1.148

15

2.922

Nieuwe Roomse Partij

23.047

402

403

238

837

4

2.461

Kabouters

21.982

614

470

322

797

25

1.818

Bejaarden en Arbeidspartij

21.488

905

698

660

773

3

2.566

Binding Rechts

15.137

389

425

461

1.441

11

6.766

Democraten 2000

7.189

248

393

414

299

5

652

Lijst van Velzen

3.676

92

76

56

191

421

Overige 2

11.723

151

Totaal

6.318.152

275.441

267.335

184.762

461.914

7.750

737.747

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Partij van de Arbeid

84.357

286.945

442.665

38.477

111.904

61.925

Katholieke Volkspartij

68.350

182.039

184.554

20.700

388.359

229.571

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

52.505

139.315

180.884

15.199

56.307

22.095

Anti-Revolutionaire Partij

39.427

72.648

144.681

17.341

26.885

6.784

Democraten ’66

25.307

96.119

121.568

6.629

54.615

30.934

Christelijk-Historische Unie

33.081

40.939

101.115

17.690

15.024

2.980

Democratisch Socialisten ’70

29.994

88.095

82.476

4.908

31.939

18.085

Commmunistische Partij Nederland

6.930

102.543

44.462

1.280

11.876

10.134

Staatkundig Gereformeerde Partij

14.790

6.334

59.315

14.389

4.466

276

Politieke Partij Radikalen

7.711

26.142

20.671

4.475

21.270

10.030

Gereformeerd Politiek Verbond

9.528

10.759

22.017

3.604

3.129

686

Nederlandse Middenstands Partij

4.850

17.142

19.108

4.092

11.888

4.701

Pacifistisch Socialistische Partij

6.270

27.352

19.933

812

10.364

4.505

Boeren-Partij

3.041

8.027

7.994

2.025

15.472

6.174

Algemene Bejaarden Partij Nederland

1.332

5.615

4.525

598

5.387

2.927

Nederlands Appèl

2.036

5.062

7.552

423

2.725

1.284

Nieuwe Roomse Partij

1.185

4.393

4.048

260

4.648

4.168

Kabouters

1.225

5.742

5.232

395

3.219

2.123

Bejaarden en Arbeidspartij

1.016

3.397

3.572

297

5.507

2.094

Binding Rechts

756

1.391

1.637

195

867

798

Democraten 2000

242

1.506

1.154

154

1.263

859

Lijst van Velzen

299

753

898

59

541

290

Overige 2

748

5.236

5.148

440

Totaal

394.980

1.137.494

1.485.209

154.002

787.655

423.863

Uitslagen verkiezingen voor de Tweede Kamer, 1971, uitgebrachte stemmen per partij in % van het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen, per provincie.

NL

GR

FR

DR

OV

ZIJpo

GE

Partij van de Arbeid

24,7

31,8

31,4

35,6

23,8

19,2

24,1

Katholieke Volkspartij

21,9

4,1

5,2

5,9

23,0

13,8

22,0

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

10,4

10,8

7,8

13,5

8,0

12,6

10,0

Anti-Revolutionaire Partij

8,6

15,4

21,4

14,3

9,7

18,6

8,5

Democraten ’66

6,8

4,1

4,1

4,3

4,8

7,3

5,5

Christelijk-Historische Unie

6,3

6,7

12,5

8,8

10,7

10,5

9,5

Democratisch Socialisten ’70

5,3

4,1

3,1

3,9

4,0

5,9

4,8

Commmunistische Partij Nederland

3,9

11,0

3,5

4,0

2,9

1,5

1,2

Staatkundig Gereformeerde Partij

2,3

0,3

1,0

0,4

3,2

1,7

4,0

Politieke Partij Radikalen

1,8

1,3

1,2

0,8

1,2

2,8

1,6

Gereformeerd Politiek Verbond

1,6

5,2

3,0

2,8

3,0

3,1

1,4

Nederlandse Middenstands Partij

1,5

1,5

2,1

1,9

1,7

0,4

1,8

Pacifistisch Socialistische Partij

1,4

1,5

1,4

0,7

0,9

1,2

1,1

Boeren-Partij

1,1

0,8

0,9

1,5

1,6

0,5

1,7

Algemene Bejaarden Partij Nederland

0,4

0,3

0,2

0,3

0,4

0,1

0,4

Nederlands Appèl

0,4

0,2

0,1

0,2

0,2

0,2

0,4

Nieuwe Roomse Partij

0,4

0,1

0,2

0,1

0,2

0,1

0,3

Kabouters

0,3

0,2

0,2

0,2

0,2

0,3

0,2

Bejaarden en Arbeidspartij

0,3

0,3

0,3

0,4

0,2

0,3

Binding Rechts

0,2

0,1

0,2

0,2

0,3

0,1

0,9

Democraten 2000

0,1

0,1

0,1

0,2

0,1

0,1

0,1

Lijst van Velzen

0,1

0,1

Overige 2

0,1

Totaal

100

100

100

100

100

100

100

UT

NH

ZH

ZE

NB

LI

Partij van de Arbeid

21,3

25,3

29,8

25,1

14,2

14,5

Katholieke Volkspartij

17,3

16,0

12,4

13,4

49,3

54,1

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

13,3

12,2

12,2

9,9

7,1

5,2

Anti-Revolutionaire Partij

10,0

6,4

9,7

11,3

3,4

1,6

Democraten ’66

6,4

8,5

8,2

4,3

6,9

7,3

Christelijk-Historische Unie

8,4

3,6

6,8

11,5

1,9

0,7

Democratisch Socialisten ’70

7,6

7,7

5,6

3,2

4,1

4,3

Commmunistische Partij Nederland

1,8

9,0

3,0

0,8

1,5

2,4

Staatkundig Gereformeerde Partij

3,7

0,6

4,0

9,3

0,6

0,1

Politieke Partij Radikalen

2,0

2,3

1,4

2,9

2,7

2,4

Gereformeerd Politiek Verbond

2,4

0,9

1,5

2,3

0,4

0,2

Nederlandse Middenstands Partij

1,2

1,5

1,3

2,7

1,5

1,1

Pacifistisch Socialistische Partij

1,6

2,4

1,3

0,5

1,3

1,1

Boeren-Partij

0,8

0,7

0,5

1,3

2,0

1,5

Algemene Bejaarden Partij Nederland

0,3

0,5

0,3

0,4

0,7

0,7

Nederlands Appèl

0,5

0,4

0,5

0,3

0,3

0,3

Nieuwe Roomse Partij

0,3

0,4

0,3

0,2

0,6

1,0

Kabouters

0,3

0,5

0,4

0,3

0,4

0,5

Bejaarden en Arbeidspartij

0,3

0,3

0,2

0,2

0,7

0,5

Binding Rechts

0,2

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

Democraten 2000

0,1

0,1

0,1

0,1

0,2

0,2

Lijst van Velzen

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Overige 2

0,2

0,5

0,3

0,1

Totaal

100

100

100

100

100

100

Noten:

1 Zuidelijke IJsselmeerpolders

2 De categorie “Overige” bestaat uit:

Bejaarden Partij Algemeen Belang (Noord-Holland)

1.840

Bejaardenpartij 65+ (Zuid-Holland en Noord-Holland)

5.739

Stichting Gedupeerde Groepen 18+ t/m 65+ (Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht, Limburg)

1.647

Partij van het Recht (Noord-Holland, Zuid-Holland)

477

Positief Sociaal Democraten (Zuid-Holland)

400

Landelijke Partij van Bejaarden (Zuid-Holland, Utrecht, Noord-Holland)

1.620

Totaal

11.723

Scroll naar top