Inhoud

Verenigde Naties

Een handboek op het gebied van de Verenigde Naties is: P.R. Baehr en L. Gordenker, The United Nations in the 1990s, Basingstoke, 1992. Dit boek is een verkorte en bijgewerkte versie van: P.R. Baehr en L. Gordenker, De Verenigde Naties, ideaal en werkelijkheid, Meppel, 1992 (2e geheel herziene druk).

Een jaarlijks verschijnend handboek is: United Nations Handbook, Wellington, New Zealand Ministry of Foreign Affairs and Trade.

De onderstaande uitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken verschijnen niet meer, maar gaven zeer nuttige verslagen van de Algemene Vergadering en de Veiligheidsraad. Eens in de twee jaar verscheen een uitgave met de titel Ontwapening, veiligheid en vrede, datverslag deed van voorstellen op het gebied van wapenbeheersing, etc.; zie: Ministerie van Buitenlandse Zaken, Uitgaven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, ’s-Gravenhage, 1946-1995, 151 delen.

De Verenigde Naties geven zelf een jaarboek uit dat tegenwoordig bij Uitgeverij Nijhoff verschijnt, Yearbook of the United Nations.

Een adresboek en overzicht van internationale organisaties is: Yearbook of International Organisations / Union of International Organisations, München, jaarlijks.

Handboeken voor internationale economische betrekkingen en instellingen zijn:

  • G.J. Lanjouw, Internationale handelsinstituties, Schoonhoven, 1995
  • A.F.P. Bakker, De internationale financiële instellingen, Amsterdam, 1995
  • .A.G. van Meerhaeghe, International Economic Institutions, Dordrecht, 1998 (zevende druk). 
Scroll naar top