Politieke kleur ministers

Lange tijd gold het adagium: „Hoe dichter bij de Kroon, hoe minder partijman”. Ministers waren niet altijd lid van de partij waartoe zij werden gerekend, en ook na 1945 is het voorgekomen dat ministers eerst voor het bekleden van een ministerspost werden uitgenodigd en zich pas daarna bij „hun” partij meldden.

De hier volgende samenvattende tabel over de partijpolitieke kleur van de verschillende ministers in opeenvolgende kabinetten is daarom tot de periode na 1946 beperkt.

De tabel is in 2007 afgesloten. De snelle opeenvolging van kabinetten van verschillende politieke kleur kwamen de overzichtelijkheid van de tabel niet ten goede.

De politieke kleur van ministers vanaf 1946.

Kabinet

Beel

Drees-Van Schaik

Drees II

Drees III

Drees III

Beel II

De Quay

Marijnen

Cals

Jaar aantreden

1946

1948

1951

1952

1956

1958

1959

1963

1965

Minister-President en Algemene Zaken

KVP

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

KVP

KVP

KVP

KVP

Justitie

KVP

KVP

CHU

PvdA

PvdA

KVP

CHU

CHU

PvdA

Binnenlandse Zaken

KVP 8

KVP

KVP

KVP

KVP11

KVP11

VVD

VVD

ARP

Buitenlandse Zaken

gp 9

VVD

VVD

gp 9

KVP

KVP

KVP

KVP

KVP

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen1

KVP

KVP

KVP

KVP

KVP

KVP

KVP

KVP

ARP

Oorlog Defensie

KVP10

CHU 10

CHU 10

CHU 10

CHU10

CHU10

VVD

KVP

KVP

Marine

KVP10

CHU 10

CHU 10

CHU 10

CHU10

CHU10

Economische Zaken

KVP

KVP

KVP

ARP

ARP

ARP

CHU

CHU

PvdA

Financiën

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

ARP

ARP

VVD

PvdA 11

Verkeer en Waterstaat

PvdA

gp 9

gp 9

ARP

ARP

ARP

VVD11

ARP

PvdA

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit2

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

CHU

KVP

ARP11

ARP11

Zaken Overzee3

PvdA

KVP

KVP

CHU

CHU

CHU

Volkshuisvesting, Ruimtelijke

Ordening en Milieubeheer4

gp 9

PvdA

PvdA

KVP

KVP

KVP

ARP

KVP

KVP

Sociale Zaken en Werkgelegenheid5

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

PvdA

KVP8

KVP

KVP

KVP

Zonder Portefeuille (onbepaald)

gp 9

ARP/KVP

KVP/KVP

KVP/KVP

Volksgezondheid, Welzijn en Sport6

KVP

KVP

KVP

KVP

VVD

PvdA

Ontwikkelings­samen­werking7

KVP

Kabinet

Zijlstra

De Jong

Biesheuvel

Biesheuvel II

Den Uyl

Van Agt

Van Agt II

Van Agt III

Lubbers I

Lubbers II

Lubbers III

Jaar aantreden

1967

1967

1971

1972

1973

1977

1981

1982

1982

1986

1989

Minister-president en Alg. Zaken

ARP

KVP

ARP

ARP

PvdA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

Justitie

KVP

VVD

KVP

KVP

KVP11

CDA

CDA

CDA

VVD

VVD

CDA

Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties12

ARP

CHU

VVD 11

ARP

ARP

VVD11

PvdA

D66

VVD

CDA

PvdA

Buitenlandse Zaken

KVP

KVP

KVP

KVP

PvdA

VVD

PvdA

CDA8

CDA

CDA

CDA

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen1

ARP

KVP

CHU

CHU

PvdA

VVD

PvdA

CDA

CDA

CDA

PvdA

Defensie

KVP

VVD

VVD

VVD

PvdA

CDA

D66

D66

CDA

VVD

PvdA

Economische Zaken

ARP

KVP

VVD

VVD

KVP

VVD

D6611

D6611

VVD 11

VVD 11

CDA

Financiën

ARP 8

VVD11

KVP 11

PvdA

PvdA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

PvdA 11

Verkeer en Waterstaat

KVP 11

ARP11

DS70

CHU

KVP

VVD

D66

D66

VVD

VVD

CDA

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit2

ARP11

KVP

KVP

KVP

KVP

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

CDA

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer4

KVP

ARP

CHU

CHU

D66

CDA

PvdA

D66

VVD

VVD

PvdA

Sociale Zaken en Werkgelegenheid5

KVP

ARP

ARP

ARP

ARP

CDA

PvdA11

CDA

CDA

CDA

CDA

Volksgezondheid, Welzijn en Sport6

KVP

KVP

KVP

KVP

PPR

CDA

PvdA

CDA

CDA

CDA

PvdA

Ontwikkelings­samen­werking7

KVP

CHU

ARP

ARP

PvdA

CDA

CDA

CDA

VVD

CDA

PvdA

Wetenschaps­beleid7

DS70

KVP

PPR

CDA

Volksgezondheid en Milieu

KVP

KVP

PvdA

VVD

CDA

CDA

Kabinet

Kok I

Kok II

Balkenende I

Balkenende II

Balkenende III

Balkenende IV

Jaar aantreden

1994

1998

2002

2003

2006

2007

Minister-president en Alg. Zaken

PvdA

PvdA

CDA

CDA

CDA

CDA

Justitie

D66

VVD

CDA

CDA

CDA

CDA

Binnenlandse Zaken en Koninkrijks­relaties12

VVD11

PvdA

VVD

VVD

VVD

PvdA

Buitenlandse Zaken

D6611

VVD

CDA

CDA

CDA

CDA

Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen1

PvdA

VVD

CDA

CDA

CDA

PvdA

Defensie

VVD

VVD

VVD

VVD

VVD

CU

Economische Zaken

D66

VVD11

LPF

D66

CDA

CDA

Financiën

VVD

VVD

VVD

VVD

VVD

PvdA

Verkeer en Waterstaat

VVD

PvdA

LPF

CDA

CDA

CDA

Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit2

VVD

D66

CDA

CDA

CDA

CDA

Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer4

PvdA

PvdA

VVD

VVD

VVD

PvdA

Sociale Zaken en Werkgelegen­heid5

PvdA

PvdA

CDA

CDA

CDA

CDA

Volksgezondheid, Welzijn en Sport6

D66

D6611

LPF

VVD

VVD

CDA

Ontwikkelings­samen­werking7

PvdA

PvdA

CDA

CDA

PvdA

Grote Steden- en Integratiebeleid7

D66

Vreemdelingen­beleid en Integratie13

LPF

VVD

VVD

Bestuurlijke vernieuwing en koninkrijks­relaties7

D66

VVD

Wonen, wijken en integratie7

PvdA

Jeugd en gezin7

CU

1 Tot 1965: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; van 1965 tot 1994: Onderwijs en Wetenschappen.

2  Tot 1959: Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; van 1959 tot 1989: Landbouw en Visserij; van 1989 tot 2003: Landbouw, Natuurbeheer en Visserij; vanaf 2003: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

3 Tot 1949: Overzeese Gebiedsdelen; van 1949 tot 1952: Uniezaken en Overzeese Rijksdelen; van 1952 tot 1957: Overzeese Rijksdelen.

4  Tot 1947: Wederopbouw; van 1947 tot 1956: Wederopbouw en Volkshuisvesting; van 1956 tot 1965: Volkshuisvesting en Bouwnijverheid; van 1965 tot 1982 : (Lubbers): Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.

Tot 1952 en van 1971 tot 1981: Sociale Zaken; van 1952 tot 1971: Sociale Zaken en Volksgezondheid.

6  Tot 1965: Maatschappelijk Werk; van 1965 tot 1982 Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk; van 1982 tot 1994: Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur.

7 Is een minister zonder portefeuille.

De minister-president was tevens minister van dit departement.

9 Deze minister behoorde tot geen enkele partij (ongebonden).

10 De Departementen van Oorlog en Marine waren tot 1959 afzonderlijke departementen maar de bezetting ervan geschiedde na de Tweede Wereldoorlog door één persoon: in 1946 doordat de Minister van Oorlog ook voor langere tijd Minister van Marine ad interim was; in 1952 en 1956 werd een volledige personele unie tot stand gebracht in de persoon van minister Staf.

11 De minister van dit departement is tevens vice-minister-president.

12  Tot 1998: Binnenlandse Zaken

13  Onder het kabinet/Balkenende I heette deze portefeuille “Vreemdelingenzaken en Integratie”

Scroll naar boven