Inhoud

Emma 1858-1934

 • I.M. Diependaal, Emma. Hoedster van Wilhelmina’s erfenis, De Vrije Uitgevers, 2013
 • A. P. J. van Osta (samenstelling), Drie vorstinnen. Brieven van Emma, Wilhelmina en Juliana, Amsterdam, 1995
 • C. A. Tamse (red.), Koningin Emma. Opstellen over haar regentschap en voogdij, Baarn, 1990
 • F. J. Lammers, Emma van Waldeck-Pyrmont, Kampen, 1989
 • M. E. Verburg, Koningin Emma. Regentes van het Koninkrijk, Baarn, 1989
 • C.H.F. Graaf Dumonceau en R.W.A.M. Cleverens, Sire…..Deel 2. Herinnering aan Z.M. Koning Willem III en H.M. Koningin Emma. Periode 1877-1890, Middelburg, 1989
 • R. W. A. M. Cleverens, Rose Villa. Herinneringen aan mevrouw H. A. Insinger-Van Loon, dame du Palais van H.M. Koningin Emma voor Amsterdam, Middelburg, 1984
 • M. de Nes, Koningin Emma, Hoorn, 1957
 • D. Hans, Koningin Emma, Leiden, 1934 (Met een voorwoord van H. Colijn)
 • Grepen uit het leven van Koningin-Moeder Emma, geboren 2 augustus 1858 te Arolson, overleden 20 maart 1934 te ’s-Gravenhage, Amsterdam, 1934
 • G.L. Kepper, Het regentschap van Koningin Emma, ’s-Gravenhage, 1898. 
Scroll naar top