Inhoud

Over parlementaire rechten

Parlementaire rechten algemeen

 • E.R. Muller en N.J.P. Coenen, Parlementair onderzoek in Nederland, Den Haag, 2002
 • G. Visscher, Ministeriële verantwoordelijkheid en parlementair inlichtingenrecht, in: D.J. Elzinga (red.), Ministeriële verantwoordelijkheid in Nederland, Zwolle, 1994, pp. 237-256
 • H. M. Franssen (red.), Het parlement in aktie. Bevoegdheden van de Staten-Generaal, Assen,1986
 • G. Visscher, Het woord is aan de regering, in: Intermediair, (1982) nr.4, pp. 23-27
 • G. Visscher, Het woord is aan de geachte afgevaardigde, in: Intermediair, (1982) nr.2, pp. 5-11
 • J.A. van Kemenade en M.A.M. Berends, Vragen staat vrij, ´s-Gravenhage, 1981.

Recht van initiatief

 • J.W.M. Engels en N. Knol, Het recht van initiatief, Nederlands parlementsrecht, monografie 8, Groningen, 1994
 • G.J.P. de Vries, Het recht van initiatief 1814-1977, in: Acta Politica, 17 (1982), pp. 161-204
 • H. Borstlap, Het recht van initiatief van de Staten-Generaal, in: Acta Politica, 7 (1972), pp. 405-445.

Vragenrecht en recht van interpellatie

 • Niet teveel gevraagd! Een analyse van Kamervragen, Den Haag, 2005 (Raad voor het Openbaar Bestuur)
 • A. Postma, Het interpellatie- en vragenrecht van de Eerste en Tweede Kamer, Nederlands parlementsrecht, monografie 2, Groningen,1985
 • M.P. C. M. van Schendelen, Groei en achtergronden van parlementair activisme, in: Beleid en Maatschappij, 1 (1974), pp. 111-120
 • K.J. de Bruijn, Het vragenrecht, in: Socialisme en Democratie, 1974: nr. 5, pp. 248-256; nr. 6, pp. 278-287 en nr. 7, pp. 336-343. 

Recht van enquête

 • H.R.B.M. Kummeling, C.A.J.M. Kortmann en L.F.M. Verhey, De parlementaire enquete in Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, Den Haag, 2006
 • G. Visscher, Geen onderzoek met “eene tegen het gouvernement vijandige strekking”? De parlementaire enquête in verleden en heden, in: C.C. van Baalen (red.) Jaarboek Parlementaire Geschiedenis 1999, Den Haag, 1999, pp. 12-27
 • A. H. M. Dölle, Het recht van parlementaire enquête,Nederlands parlementsrecht, monografie 3, Groningen,1985
 • P.J. Boon, De parlementaire enquête. Een rechtsvergelijkende studie, Zwolle, 1982
 • G. Visscher, De parlementaire enquête in vergelijkend perspectief, in: Acta Politica, 13 (1978), pp. 212-260. 

Budgetrecht

 • S.P. Poppelaars, “Europese invloed op het budgetrecht”, in: Ars Aequi, Volume 64 (2015), pp. 90-92
 • Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer, De macht en kracht van het budgetrecht. Het budgetrecht van de Tweede Kamer: Ontwikkelingen en verbeteringsmogelijkheden, Den Haag, 2015, Bijlage 33.670, Handelingen Tweede Kamer, 014-2015, nr. 11
 • H.G. Warmelink, Parlement en begroting, Nederlands parlementsrecht, monografie 7, Groningen, 1993
 • E.J. Janse de Jonge, Het budgetrecht. Rechtsvergelijkende studie naar de begrotingsbehandeling door het parlement in de Verenigde Staten, Engeland en Nederland, Zwolle, 1993. 
Scroll naar top