Inhoud

Benaderingen

Zie voor een uitvoerig overzicht van theoretische benaderingen van sociale bewegingen: L. Rademaker, Benaderingen van collectief protest. Overzicht, evaluatie en een bijdrage van de „algemene sociologie”, Proefschrift, Leiden, 1993.

Zie ook:

  • D. McAdam, J.D. McCarthy en M.N. Zald (red.), Comparative Perspectives on Social Movements. Political Opportunities, Mobilizing Structures, and Cultural Framings, Cambridge, 1996
  • B. Klandermans (ed.), International Social Movement Research Volume 2. Organizing for Change. Social Movement Organizations in Europe and the United States, Greenwich, 1989
  • W. van Noort, Bevlogen bewegingen. Een vergelijking van de antikernenergie-, kraak- en milieubeweging, Amsterdam, 1988
  • B. Klandermans, H. Kriesi en S. Tarrow (red.), International Social Movement Research Volume 1. From Structure to Action. Comparing Social Movement Research across Cultures, Greenwich, 1988
  • O. Schreuder (red.), Moderne bewegingen. Oude thema’s in een nieuw klimaat, Zeist, 1985
  • D. McAdam, Political Process and the Development of Black Insurgency 1930-1970, Chicago, 1982
  • O. Schreuder, Sociale bewegingen. Een systematische inleiding, Deventer, 1981. 

In de navolgende paragrafen worden de volgende benaderingen van sociale bewegingen besproken: het zogeheten Weber-Michels-model; de klassieke benaderingen: structureel-functionalisme, symbolisch interactionisme en relatieve ontbering; de resource mobilization benadering; de new social movement-approach.

Scroll naar top