Inhoud

Juliana 1909-2004 Koningin 1948-1980

 • J. Withuis, Juliana. Vorstin in een mannenwereld, Amsterdam, De Bezige Bij, 2016
 • J. Withuis, Juliana’s vergeten oorlog, Amsterdam, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 2014. Dit boek breekt met het beeld van Juliana dat zij de oorlogsjaren doorbracht in Canada als een gewone huisvrouw en moeder. De schrijfster benadrukt dat Juliana in haar Canadese jaren een actieve ambassadrice van de geallieerde zaak was . Ze hield her en der op het continent lezingen, moedigde soldaten aan en onderhield vriendschappelijke betrekkingen met het echtpaar Roosevelt. 
 • B. van Nieuwenhuizen, Juliana. Een onderschatte vorstin, Uitgeverij Aspekt, 2009
 • C. Fasseur, Juliana & Bernhard. Het verhaal van een huwelijk. De jaren 1936-1956, z.p., 2008
 • R. Ronteltap, Koningin Juliana. Ongewoon gewoon, Baarn, 2004
 • A. Herenius-Kamstra, Juliana. Mens en majesteit. Vorstelijke biografie van een dienstbaar leven, Utrecht, 1999
 • F. Huis, Juliana. Een Oranje van het volk, ’s-Gravenhage, 1999
 • F. J. Lammers, Juliana, gefeliciteerd! Gelukwensen aan onze negentigjarige prinses, Baarn, 1999
 • A. P. J. van Osta (samenstelling), Drie vorstinnen. Brieven van Emma, Wilhelmina en Juliana, Amsterdam, 1995
 • E. Santegoeds, Juliana, Moeder, Majesteit, Utrecht, 1994
 • C. A. van Minnen, A transatlantic friendship. Addresses by Queen Wilhelmina, Queen Juliana and Queen Beatrix of the Netherlands to the joint sessions of the United States Congress, Middelburg, 1992
 • F. J. Lammers, Juliana 75 jaar. Een leven tussen twee werelden, Baarn, 1984
 • M. G. Schenk en M. van Herk, Juliana. Vorstin naast de rode loper, Amsterdam, 1980
 • M. G. Schenk, 25 jaar Koningin. Het verhaal van een bewogen leven, Baarn, 1973
 • M. G. Schenk, Juliana, Koningin der Nederlanden, Lochem, 1971
 • O. Kuijk, Dagen, maanden, jaren uit het leven van Koningin Juliana. Een documentaire, Amsterdam, 1969
 • H. Schaafsma (samenstelling), Juliana. Een biografie in foto’s van de Koningin der Nederlanden, Utrecht, 1959
 • H. van Malsen, Onze Prinses. H.K.H. Juliana Prinses van Oranje Nassau, Hertogin van Mecklenburg, Amsterdam, 1934.
Scroll naar top