Inhoud

Sociale relaties van ouderen

De sociale relaties van ouderen zijn van grote betekenis voor het welbevinden. De mantelzorg, de informele zorg die gegeven wordt door (schoon)kinderen, familie en buren is omvangrijk en belangrijk voor het welbevinden van ouderen. Kleine, maar ook grote problemen die ouderen kennen worden door deze zorg opgelost of verminderd. Deze informele zorg is ook belangrijk om vereenzaming en sociaal isolement tegen te gaan. Mantelzorg biedt uitkomst omdat veel ouderen in deze levensfase te maken krijgen met (lichamelijke) problemen, waarvoor de officiële zorg geen oplossing kan bieden. Kinderen spelen een belangrijke rol bij de rouwverwerking na de dood van hun partner. Over sociale netwerken, zie:

  • W. Post, E. van Imhoff, P. Dykstra en F. van Poppel, Verwantschapsnetwerken in Nederland: verleden, heden en toekomst, Den Haag, 1997
  • T. G. van Tilburg en P. A. Dykstra, Geografische spreiding van het sociale netwerk van ouderen, in: Rooilijn, nr. 28, 1995, pp. 140-146
  • J. M. L. Jonker, In de ban van het gezin: enige beschouwingen over de betekenis van primaire netwerken als vangnet, Nijmegen, 1990
  • P. Dykstra, Next of (non)kin: the importance of primary networks for older adults well-being, Amsterdam/Lisse, 1990.
Scroll naar top