Inhoud

Begrotingsnormen uit het verleden

Er zijn talloze begrotingsnormen denkbaar. Zowel in Nederland als in het buitenland zijn er over de afgelopen decennia vele te onderscheiden. Er zou een globale driedeling kunnen worden gemaakt: bedrijfsmatige, macro-economische en bestuurlijke normen.

Scroll naar top