Inhoud

Bijlage 2: Carrières secretarissen-generaal Binnenlandse Zaken 1813-1940

1. J .G. de Meij van Streefkerk

1813-1814:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

2. Caspar Johan Wenkebach, 1765-1850

tot 1798:

rector Latijnse school Middelburg

1798-1801:

chef 3e bureau Agentschap Nationale Opvoeding

1801-1811:

secretaris Binnenlandse Zaken

1814-1832:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken 1831-1841: raadadviseur

3. mr. Cornelis Vollenhoven, 1778-1849

tot 1811:

advocaat en ambtenaar te Amsterdam

1811-1813:

werkzaam bij justitie in Parijs

1813-1818:

curator der stadsarmenscholen te Amsterdam, regent Amsterdams vondelingenhuis

1818-1821:

hoofd afdeling Armwezen Binnenlandse Zaken

1821-1826:

commissaris plaatselijke belangen Binnenlandse Zaken

1826-1831:

administrateur binnenlands bestuur

1831-1846:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

1836, 1845:

waarnemend minister Binnenlandse Zaken

1846-:

staatsraad in buitengewone dienst

4. mr. J. de Wal

1846-1848:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

1848-:

hoogleraar Faculteit der Rechtsgeleerdheid te Leiden

5. mr. M. Jan Schroder, 1815-1869

tot 1848:

referendaris Justitie

1848-1869:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

6. mr. Paul François Hubrecht, 1829-1902

tot 1830:

student rechten te Leiden

voor 1869:

advocaat te Rotterdam; lid van de Rotterdamse gemeenteraad; statenlid van Zuid-Holland; assessor van de zondagsscholen; lid College van Oppertoezicht der Stadsarmenscholen; secretaris en bestuurslid Rotterdamse Bank

1869-1891:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

1891-.

lid Raad van State

7. mr. Herman Jacob Dijckmeester, 1847-1942

voor ? :

departement van Koloniën

voor 1891:

hoofd afdeling Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van Binnenlandse Zaken

1891-1906:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

1906- :

Commissaris van de Koningin te Zeeland

8. mr. Alexander Frederik baron van Lynden, 1856-1931

1881-1883:

adjunct-commies Binnenlandse Zaken

1883-1888:

afdelingschef gemeentesecretarie te Den Haag

1888- ? :

hoofd afdeling Medische Politie

voor 1906:

administrateur afdeling Binnenlands Bestuur

1906-1908:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

1908- .

burgemeester van Utrecht

9. mr. Johannes Benedictus Kan, 1873-1947

voor 1904:

referendaris Financiën

1904-1908:

hoofd afdeling Algemene Zaken en Comptabiliteit Binnenlandse Zaken

1908-1931:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

1926-1929:

minister van Binnenlandse Zaken en Landbouw

10. mr.dr. Karel Johannes Frederiks, 1881

1906-:

adjunct-commies departement van Landbouw, Nijverheid en Handel

voor 1923:

referendaris directie Landbouw

1923-1927:

referendaris directie Landbouw op Binnenlandse Zaken

1927-1931:

administrateur algemene dienst Binnenlandse Zaken

1931-1944:

secretaris-generaal Binnenlandse Zaken

De informatie in deze bijlage is grotendeels ontleend aan P.G. van IJsselmuiden, Binnenlandse Zaken en het ontstaan van de moderne bureaucratie in Nederland 1813-1940, Kampen, 1988.

Scroll naar top