Inhoud

Waterschapsorganisatie

De veranderingen in het waterschappelijk takenpakket hebben invloed gehad op omvang en samenstelling van het ambtelijk apparaat en hebben de traditionele organisatiestructuur onder druk gezet.

Scroll naar top