Inhoud

Instellingen en organisaties

De belangrijkste officiële instellingen van de Nederlandse kerkprovincie zijn:

 • Algemeen Bureau Katholiek Onderwijs (ABKO), Stadhouderslaan 7, Postbus 82068, 2508 EB ’s-Gravenhage, tel. 070-3568100, e-mail: abko@xs4all.nl, website: www.abko.nl
 • Beleidsadviescommissie Bisschoppenconferentie (BBK), Biltstraat 121, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel. 030-2326921, e-mail: secrbk@rkk.nl, website: www.katholieknederland.nl
 • Commissie Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (CIO), Biltstraat 121, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel. 030-2326925, e-mail: connyvs@rkk.nl
 • Commissie voor Overleg met de Overheid (COMO), Biltstraat 121, Postbus 13049, 3507 LA Utrecht, tel. 030-2326928, e-mail: jzuijdwijk@rkk.nl
 • Dienst in de Industriële Samenleving vanwege de Kerken (DISK), Noordermarkt 26, 1015 MZ Amsterdam, tel. 020-6228505, e-mail: disk@wxs.nl, website: www.disk-arbeiderspastoraat.nl
 • Katholieke Raad voor Kerk en Samenleving, Orthenstraat 290, Postbus 11062, 5200 EB ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6146617, e-mail: krks@wxs.nl
 • Katholieke Vereniging voor Oecumene Athanasius en Willibrord, Walpoort 10, 5211 DK ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6136471, e-mail: secretariaat@oecumene.nl, website: www.oecumene.nl
 • Nationale Raad voor Liturgie (NRL), Amersfoortseweg 10, 3705 GJ Zeist, tel. 030-6931604, e-mail: nrl@ut.rkk.nl, website: www.ut.rkk.nl/nrl
 • Nederlandse Katholieke Schoolraad (NKSR), Stadhouderslaan 7, Postbus 82068, 2508 EB ’s-Gravenhage, tel. 070-3568100, e-mail: abko@xs4all.nl, website: www.abko.nl
 • Nederlandse Missieraad, Emmaplein 19-21, 5211 VZ ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6921355, e-mail: missieraad@missieraad.nl, website: www.missieraad.nl
 • Raad van Kerken in Nederland, Koningin Wilhelminalaan 5, 3818 HN Amersfoort, tel. 033-4633844, e-mail: rvk@raadvankerken.nl, website: www.raadvankerken.nl
 • RKK/KRO Mediapastoraat, Amersfoortsestraat 18, 3769 AR Soesterberg, tel. 0346-332555, e-mail: rkkmediapastoraat@kro.nl
 • Verbond van Katholieke Maatschappelijke Organisaties (VKMO), Orthenstraat 290, Postbus 11062, 5200 EB ’s-Hertogenbosch, tel. 073-6134140, e-mail: vkmo@wxs.nl.

Voor de overige katholieke groeperingen, organisaties en instellingen raadplege men de Pius Almanak.

Scroll naar top