Inhoud

Ledenaantal

De Mediawet stelt een aantal eisen aan leden van omroepverenigingen. Zij moeten tenminste 16 jaar oud zijn, in Nederland wonen en de minimumcontributie hebben betaald. In 2009 bedraagt die contributie € 5,72. Er ligt nu een voorstel bij het parlement om de bijdrage met ingang van 2013 te verhogen tot € 15.

Hieronder een overzicht van de ledenaantallen van de omroepverenigingen sinds hun oprichting. Deze gegevens zijn vanaf 2000 (met de inwerkingtreding van de Concessiewet en de als gevolg daarvan niet langer bestaande jaarlijkse koppeling tussen aantal leden en hoeveelheid zendtijd) niet meer jaarlijks beschikbaar.

NCRV

VARA

VPRO

KRO

AVRO

TROS

EO

VOO

BNN

Llink

MAX

Powned

WNL

1925

600

1926

1.800

500

31.800

1927

6.000

1.648

3.000

55.000

1928

20.000

4.105

90.000

1929

60.000

27.000

30.000

113.000

1930

71.000

67.674

26.329

54.250

141.475

1931

98.435

103.042

32.032

89.570

152.726

1932

108.833

127.989

28.389

108.200

174.682

1933

118.147

134.158

26.683

120.430

200.258

1934

121.551

113.576

24.200

130.203

198.187

1935

125.110

97.377

22.766

132.888

198.127

1936

118.204

93.957

21.624

138.287

195.997

1937

118.229

90.713

21.566

137.570

198.033

1938

124.298

101.307

16.188

153.556

1939

126.444

106.665

27.742

154.177

206.934

1940

136.144

108.571

34.780

161.151

230.100

1941

117.000

37.478

1945

41.000

11.800

1946

25.000

50.000

54.121

1947

93.000

50.000

84.566

86.394

1948

100.000

101.146

139.821

115.309

1949

145.000

154.100

44.000

196.833

133.358

1950

206.000

205.665

278.772

195.812

1951

240.000

245.886

314.894

233.263

1952

271.000

272.606

350.436

251.100

1953

208.000

301.620

368.370

252.280

1954

327.000

315.273

397.477

285.220

1955

341.000

345.975

425.000

311.751

1956

362.000

378.225

478.504

339.103

1957

385.000

420.810

519.012

350.000

1958

405.000

456.146

548.935

360.623

1959

418.000

479.581

575.956

378.325

1960

427.000

506.337

604.243

400.406

1961

435.945

533.678

607.000

405.994

1962

442.721

540.828

634.712

458.986

1963

442.894

543.350

634.000

459.136

1964

450.518

535.207

627.000

446.063

1965

459.470

493.024

170.217

568.469

411.901

1966

469.535

494.028

166.061

567.213

384.683

60.000

1967

474.085

478.941

152.960

567.765

402.016

90.000

1968

477.540

468.169

138.049

563.960

834.000

170.000

1969

471.545

458.421

131.222

542.081

836.503

190.207

1970

471.668

473.349

148.045

545.262

834.691

239.901

1971

476.108

458.652

147.028

564.785

836.258

280.840

47.977

1972

479.230

488.271

138.260

544.179

847.853

331.507

136.917

1973

480.492

492.146

147.525

530.199

830.103

393.000

152.502

1974

477.317

492.401

144.396

541.987

835.730

493.214

147.125

1975

488.110

477.106

148.532

558.530

815.510

665.000

141.340

1976

488.166

470.291

154.272

584.550

782.409

700.000

153.311

1977

488.704

517.460

194.727

598.770

783.176

713.000

157.883

1978 1

488.704

543.818

194.727

598.770

783.176

713.000

169.000

220.000

1979

497.379

544.770

193.647

604.129

785.357

730.000

178.000

229.800

1980

521.625

537.635

186.485

609.789

804.494

740.000

205.000

285.000

1981

528.896

523.678

181.592

611.799

809.307

751.218

220.000

309.000

1982

527.654

527.521

195.688

611.254

809.847

763.177

227.000

330.000

1983

531.242

517.708

351.971

607.792

802.186

763.534

266.000

364.000

1984

533.271

518.121

359.372

598.408

801.250

741.194

342.769

460.977

1985

532.028

527.565

343.791

617.490

782.311

744.667

338.500

560.000

1986

532.231

515.145

318.689

632.867

787.227

721.314

326.560

650.000

1987

531.482

513.290

317.430

639.156

795.847

723.056

383.395

726.000

1988

532.296

518.665

329.670

641.422

806.705

701.243

329.254

877.000

1989

549.151

528.909

337.628

639.125

795.023

710.782

326.397

1.017.000

1990

560.267

541.685

340.550

626.134

767.831

713.025

328.379

1.023.000

1991

561.860

555.756

342.670

627.209

774.524

711.114

333.273

1.028.000

1992

562.903

560.223

602.353

620.097

726.123

682.030

550.465

1.031.000

1993

547.366

557.237

552.421

610.138

650.493

598.890

554.380

1.033.000

1994

547.775

530.781

543.010

615.084

648.274

560.000

531.717

1.036.000

1995

549.197

506.956

529.880

619.576

650.171

580.000

541.753

1.066.000 

1996

550.011

507.969

500.800

617.288

629.845

586.000

572.804

1997

544.000

508.280

492.670

614.847

576.926

573.664

592.256

1998

502.687

515.316

479.686

611.420

563.255

570.000

607.735

1999

502.811

516.635

465.177

608.252

g.o. 4

567.000

601.697

70.000

2000

471.160

g.o.4

440.463

g.o. 4

g.o. 4

g.o. 4

597.500

106.283

2004 5

364.823

419.998

361.893

476.489

392.933

430.918

476.169

216.446

52.191

65.155

2009 6

365.909

360.356

362.340

456.490

403.522

465.455

439.293

303.306

152.796

238.770

52.249

59.501

NCRV

VARA

VPRO

KRO

AVRO

TROS

EO

VOO

BNN

Llink

MAX

Powned

WNL

1 Vanaf 1978 cijfers per 1 januari van het desbetreffende jaar, verschaft door NOS Documentatie en bibliotheek. Tot 1978 zijn door de omroepen cijfers verschaft die niet altijd betrekking hebben op het hetzelfde tijdstip in, dan wel periode van, een jaar.

2 Circa 615.000; het cijfer lag bijna 5000 hoger dan in 1992.

3 VOO is vanaf 1 september 1995 een commerciële omroep geworden.

4 Geen opgave.

5 Gegevens van het Commissariaat van de Media in verband met te verstrekken erkenningen, per 1 september 2005.

6 Gegevens van het Commissariaat van de Media in verband met te verstrekken erkenningen, per 1 april 2009.

Abonnees op een tv-gids tellen sinds 1 februari 1998 niet meer automatisch mee als lid: zij moeten aangegeven hebben dat zij ook als lid willen worden meegeteld.

Zie voor een onderzoek naar achtergrondkenmerken van omroepleden: A. Felling, J. Peters en O. Schreuder, Profiel gevraagd. Omroepen en hun achterban, Baarn, 1983.

Zie tevens: J.H.J. van den Heuvel, Omroepverkiezingen. Over omroeporganisaties en hun ledenaanhang, Meppel, 1971.

Scroll naar top