Inhoud

Selectie en recrutering burgemeesters en cvdK’s

Voor een beschrijving van selectie- en rekruteringsmechanismen van burgemeesters en Commissarissen der Koningin in het algemeen en aspecten hiervan met gevolgen voor vrouwen, zie:

  • S. van de Ven, „De vrouwen – B&W’s van Nederland”, in: VB Magazine, 11, 1996, 4, pp. 32-34
  • J. Klijnsma, „Inhaalslag of inhaalslak”, in: Lokaal Bestuur, jrg.17, nr. 4, pp. 7-10, 1993
  • Emancipatieraad, Vrouwen in politiek en openbaar bestuur, ’s-Gravenhage, 1991, pp. 61-68
  • Raad voor Binnenlands Bestuur, Advies inzake de aanstelling van burgemeesters en Commissaris van de Koningin, ’s-Gravenhage, 1990
  • N.F. Roest, Vrouwelijke burgemeesters: een kwestie van prioriteit, in: Namens, 4 (1989), nr. 5, pp. 42-48
  • M.L. van der Sande, „Mevrouw de burgemeester ..”, in: W. Derksen (red.), De burgemeester, van magistraat tot modern bestuurder, Deventer, 1984, pp. 165-187.
Scroll naar top