Inhoud

Kabinet Colijn III

aantreden

31-7-1935 (alleen de minister Slingenberg werd beëdigd; de overige ministers kwamen terug op hun ontslagaanvrage)

ontslag aangeboden

25-5-1937

reden aftreden

het ministerie stelde in verband met de omstandigheden waaronder het was opgetreden, ongeacht de uitslag der verkiezingen, op 25 mei de portefeuille ter beschikking. 

afgetreden

24-6-1937

zittingsduur kabinet

694 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

2 ARP, 3 RKSP, 1 CHU, 2 VDB, 1 liberaal, 1 partijloos

Ministers

BtZ

Jhr. mr. A.C D. de Graeff

J

Mr. J.R H. van Schaik

RKSP

BnZ

Mr. J.A. de Wilde

ARP

On

Dr. J.R. Slotemaker de Bruïne

CHU

F

Mr. P.J. Oud

VDB

D

Mr. dr. L.N. Deckers (31-7-1935 – 2-9-1935) Reden aftreden: benoeming tot Minister van Landbouw en Visserij.

RKSP

Dr. H. Colijn (a.i.) (2-9-1935 – 24-6-1937)

ARP

W

Jhr. ir. O.C.A. van Lidth de Jeude

LSP

EcZ

Dr. ir. H.C.J.H. Gelissen (31-7-1935 – 2-9-1935)

RKSP

HNS

Dr. ir. H.C.J.H. Gelissen (2-9-1935 – 24-6-1937)(zie ECZ)

RKSP

LV

Mr. dr. L.N. Deckers (2-9-1935 – 24-6-1937)(zie D)

RKSP

SZ

Mr. M. Slingenberg

VDB

K

Dr. H. Colijn (zie D)

ARP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 65 (65%).

Zie voor de formatie van het kabinet-Colijn III: G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen, 1980, deel III: ‘De geschiedenis van de kabinetsformaties 1933-1939″, Hoofdstuk X. De kabinetscrisis van 1935, pp. 203-439.

Scroll naar top