Inhoud

SDAP en PvdA

Vrouwen binnen de SDAP organiseerden zich in 1905 in Sociaal-Democratische Vrouwenclubs en soortgelijke clubs in ander steden, die in 1908 voor het grootste deel samengingen in de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs. In 1946, bij de oprichting van de PvdA, zette deze Bond zich voort onder de naam: De Vrouwenbond. In 1969 veranderde de vrouwenorganisatie van de PvdA haar naam in het Vrouwenkontakt in de PvdA en in 1975 in Rooie Vrouwen in de PvdA. Als onderdeel van de discussie over partijvernieuwing werd midden jaren negentig besloten om de Rooie Vrouwen op te heffen en hiervoor in de plaats een partijcommissie op te richten die zich met beleid inzake de positie van vrouwen zou gaan bemoeien. De belangrijkste reden was dat het streven naar een grotere deelname van vrouwen aan de partijpolitiek een zaak was voor de hele organisatie en niet alleen voor de aparte vrouwenorganisatie.

Voor vrouwen(organisaties) in de socialistische partijen, zie:

  • H. van de Velde, Vrouwen van de partij. De integratie van vrouwen in politieke partijen in Nederland, 1919-1990, Leiden, DSWO press, 1994, hoofdstuk 8
  • Rooie vrouwen in de PvdA, Rooie Vrouwen tegen de stroom in: of wie heeft het sleuteltje van het machtsslot gezien?, PvdA, Amsterdam, 1991
  • D. Vermeulen, Positieve aktie in de PvdA: verslag van een onderzoek naar positieve aktie bij de gemeenteraadsverkiezingen 1990, PvdA, Amsterdam, 1991
  • E. Vermeulen, Gezocht: actieve leden m/v: een onderzoek naar de belemmeringen voor vrouwelijke leden van de PvdA-Utrecht om actief in de partij te worden. Utrecht, Wetenschapswinkel, pp. 102, 1990
  • F. Dieteren en J. Peeterman, Vrije vrouwen of werkmansvrouwen? Vrouwen in de Sociaal Democratische Bond (1879-1894), Cahiers Sociale Geschiedenis 5, Utrecht, 1984
  • U. Janz, Vrouwen ontwaakt! Driekwart eeuw sociaal-democratische vrouwenorganisatie tussen solidariteit en verzet, Amsterdam, 1983
  • L. Kroon, De Rooie Vrouwen. Feminisme en sociaal-democratie, in: S. Sevenhuijsen e.a. (red.), Socialisties Feministiese Teksten, nr. 4, Amsterdam, 1980, pp. 67-94
  • E. Bonger e.a. (red.), Wij leerden fier rechtop staan .., Amsterdam, 1978 (over de PvdA)
  • M. Wibaut-Berdenis van Berlekom, Herinneringen. Iets over ontstaan en ontwikkeling van de Bond van Sociaal-Democratische Vrouwenclubs, Amsterdam, 1976
  • J. Outshoorn, Vrouwenemancipatie en socialisme, een onderzoek naar de houding van de SDAP ten aanzien van het vrouwenvraagstuk tussen 1894 en 1919, Nijmegen, 1973.
Scroll naar top