Inleiding

Het voorafgaande is nogal abstract. Er wordt in algemene termen over criminaliteit gesproken. Veelal zal men echter meer zijn geïnteresseerd in de criminaliteit van bepaalde bevolkingscategorieën (bijv. jeugdigen) of in bepaalde verschijningsvormen van criminaliteit (bijv. van gewelds- of vermogenscriminaliteit of van criminaliteit in verband met het gebruik van drugs of de handel daarin). Ook zal men wat meer willen weten over het vraagstuk van de georganiseerde criminaliteit en de bevolkingsgroepen die daarbij zijn betrokken. Een heet hangijzer is ook de vraag of leden van etnische minderheidsgroepen zich vaker aan criminaliteit schuldig maken dan die van de etnische meerderheid en of de door hen gepleegde delicten ook anders van aard zijn. Dit zijn de meest gestelde vragen over de criminaliteit. Daarbij komt dat zij goed zijn onderzocht.

Scroll naar boven