Inhoud

Kabinet De Quay

Beëdigd

19-5-1959

ontslag aangeboden

15-5-1963

reden aftreden

Ontslagaanvrage bij het einde van de parlementaire periode. N.B.: Na aanvaarding van de motie-Eibergen inzake de woningbouw heeft het kabinet op 23 december 1960 zijn ontslag aangeboden. Deze ontslagaanvrage is ingetrokken op 2 januari 1961 op grond van het verslag uitgebracht door prof. mr. W.F. de Gaay Fortman over zijn werkzaamheden als informateur.

afgetreden:

24-7-1963

zittingsduur kabinet:

1527 dagen

Formatie

14-3-1959:

Dr. L.J.M. Beel

informateur

KVP

28-3-1959:

Dr. J.E. de Quay

formateur

KVP

1-5-1959:

Dr. L.J.M. Beel

informateur

KVP

14-5-1959:

Dr. J.E. de Quay

formateur

KVP

duur formatie:

68 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

6 KVP, 3 VVD, 2 ARP, 2 CHU

staatssecretarissen

5 KVP, 2 VVD, 1 ARP, 2 CHU, 1 partijloos

Ministers

MP

Dr. J.E. de Quay

KVP

Vice-MP

Drs. H.A. Korthals*

VVD

AZ

Dr. J.E. de Quay (zie MP)

KVP

BtZ

Mr. J.M.A.H. Luns

KVP

J

Mr. A.C.W. Beerman

CHU

BnZ

Mr. E.H. Toxopeus**

VVD

OKW

Mr. J.M.L.Th. Cals

KVP

F

Dr. J. Zijlstra

ARP

D

S.J. van den Bergh (19-5-1959 – 1-8-1959) Reden aftreden: particuliere redenen.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 218-228

VVD

Dr. J.E. de Quay (a.i.) (1 -g- 1959 – 4-9-1959) (zie MP en AZ)

KVP

Ir. S.H. Visser (4-9-1959 – 24-7-1963).

VVD

VB

Mr. J. van Aartsen

ARP

VW

Drs. H.A. Korthals (zie Vice-MP)

VVD

EcZ

Drs. J.W. de Pous

CHU

LV

Mr. V.G.M. Marijnen

KVP

SZV

Mr. dr. Ch.J.M.A. van Rooy (19-5-1959 – 3-7-1961) Reden aftreden: persoonlijke redenen in verband met het verloop van de besprekingen over het wetsontwerp Algemene Kinderbijslagverzekering.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 229-241

KVP

Mr. V.G.M. Marijnen (a.i.) (3-7-1961-17-7-1961) (zie LV)

KVP

Dr. G.M.J. Veldkamp (17-7-1961 – 24-7-1963)

KVP

ZO

Drs. H.A. Korthals (t.) (19-5-1959-1-9-1959) (zie Vice-MP en VW)

VVD

MW

mevr. Dr. M.A.M. Klompé

KVP

vanaf 1 september 1959 tevens belast met coördinatie van aangelegenheden Suriname en de Nederlandse Antillen betreffend en met de zorg voor aan Suriname en de Nederlandse Antillen te verlenen hulp en bijstand

** vanaf 1 september 1959 tevens belast met aangelegenheden betreffende Nederlands Nieuw-Guinea

Staatssecretarissen

AZ

Drs. W.K.N. Schmelzer

KVP

BtZ

Dr. H.R. van Houten (24-8-1959 – 24-7-1963)

VVD

BnZ

Mr. Th.H. Bot (23-11-1959 – 24-7-1963)

KVP

OKW

G.C. Stubenrouch (16-6-1959 – 22-4-1962) Reden aftreden: overleden.

KVP

Mr. Y. Scholten (16-6-1959 – 24-7-1963)

CHU

Dr. H.H. Janssen (4-6-1962 – 24-7-1963)

KVP

F

Dr. W.H. van den Berge (27-5-1959 – 24-7-1963)

partijloos

D

M.R.H. Calmeyer (19-6-1959 – 24-7-1963)

CHU

P.J.S. de Jong (25-6-1959 – 24-7-1963)

KVP

VW

E.G. Stijkel (15-10-1959 – 24-7-1963)

VVD

EcZ

Dr. G.M.J. Veldkamp (19-5-1959 – 17-7-1961) Reden aftreden: benoeming tot Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid.

KVP

Drs. F.J.W. Gijzels (14-9-1961 – 24-7-1963)

KVP

SZV

B. Roolvink (15-6-1959 – 24-7-1963)

ARP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 94 (62,6%).

Scroll naar top