Inhoud

Uitslagen

In de sub-paragrafen zijn de uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten vanaf 1931 weergegeven. De uitslagen worden zowel in absolute aantallen als in percentages gepresenteerd: per verkiezing, per provincie en per partij. Vanwege de overzichtelijkheid zijn er aparte tabellen voor Groningen, Friesland, Drente, Overijssel, Gelderland en Utrecht enerzijds en de overige provincies anderzijds (inclusief het totaal voor Nederland als geheel).

Per verkiezing zijn de partijen gerangschikt naar afnemend aantal uitgebrachte stemmen.

Hieronder volgt de lijst van partijen (en de betekenis van de gebruikte afkortingen) die aan de verkiezingen voor Provinciale Staten hebben meegedaan.

LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN

AA

Amsterdam Anders

AB

Actie Bouwman

AD

Actief Drenthe

ALIANZA

Politieke Partij “Alianza”

AOV

Algemeen Ouderen Verbond

ARP

Anti-Revolutionaire Partij

AWA

BOF

Federatie B.O.F. (Brabantse Onafhankelijke Fracties)

BP

Boerenpartij

BPN

Burgerpartij Nederland

BrP

Brabantse Partij

BR

Binding Rechts

BvW

Bond van Wereldburgers

BWGB

Burger-, Wijk en Gemeentebelangen

CCP

Combinatie Christelijke Partij (ARP, CHU, KVP)

CD

Centrumdemocraten

CDA

Christen-Democratisch Appèl

CDU

Christelijk Democratische Unie

CHU

Christelijk-Historische Unie

CNVP

Christelijk Nationale VolksPartij

CP’86

CentrumPartij 1986

CPH

Communistische Partij Holland

CPN

Communistische Partij Nederland

CU

ChristenUnie

CVP

D’66 (D66)

Democraten 66

DA

Delta Anders

DB

Drents Belang

DG

De Groenen

DOP

Drentse Ouderenpartijen

DPN

Democratisch Platform Nederland

DS’70

Democratisch-Socialisten 1970

EvdV

Een voor de Vrijheid

EVP

Evangelische Volkspartij

FGF

Federatie Gemeentebelangen Frl.

FNP

Fryske Nasjonale Partij

Fortuyn

Fortuyn

FPGB

de Friezen

de Friezen

GB

Groen Brabant

GrB

GDU

Gelovig Democratische Unie

GF

Gemeentebelangen Friesland

GH

Groep Hop

GL

GroenLinks

GldLOK

Gelderland Lokaal

GMO

GPV

Gereformeerd Politiek Verbond

GRB

Groenen

Groenen

GRON

de Groningers

HGSP

Hervormd Gereformeerde Staats Partij

HOLST

Holst

HP

IKB

ID

Islam Democraten

IP

de Inwonerspartijen

IPN

Islamitische Partij Nederland

KAL

Katholieke Arbeiders Lijst

KANS

Partij KANS Limburg

KDB

Katholieke Democratische Bond

KDL

Katholeke Democratische Lijst

KDP

Katholiek Democratische Partij

KNP

Katholieke Nationale Partij

Koekoek

Lijst Koekoek

KOG

Katholieke Onafhankelijke Groep

KVP

Katholieke Volkspartij

LB

Leefbaar Brabant

LiB

Limburgs Belang

LF

Leefbaar Flevoland

LG

Leefbaar Gelderland

LH

LINS

LINSSEN

Lijst Linssen

LNH

Leefbaar Noord Holland

LNP

Lijst Nieuwe Politiek

LO

Leefbaar Overijssel

LOGO

Lokale Onafhankelijke Groep Overijssel

LPF

Lijst Pim Fortuyn

LPG

LPP

Leefbaar Provinciale Partij

LPU

Leefbaar Provincie Utrecht

LSP

Liberale Staatspartij “De Vrijheidsbond”

LZH

Leefbaar Zuid-Holland

LoZH

Lokaal Zuid-Holland

L B

Lijst Blommert

L dB

Lijst De Boer

L G

Lijst Groen

L Ge

Lijst Germeaux

L H

Lijst Hofman

L H

1991

L HE

Lijst Heezen

L K

Lijst Kooiker

L L

Lijst Leferink

L M

Lijst Meyer

L MO

Lijst Mormon

L N

Lijst Van Nunen

LvR

Lijst Van Rappard

L S

Lijst Steur

L V

Lijst Voogd

L Ve

Lijst Veldhoen

L Vo

Lijst Volleman

L W

Lijst Wartena

MP

Middenstandspartij

MU

Mooi Utrecht

MZH

Mooi Zuid-Holland

N-sap

N-sap

NB

Het Nederlands Blok

NCPN

Nieuwe Communistische Partij

NEV

Nederlands Evangelisch Verbond

NHA

Noord-Holland Anders

NKP

Nederlandse Klokkenluiders Partij

NL

NM

Nederland-Mobiel

NP

Nationale Boeren-, Tuinders- en MIddenstandspartij

NR

Nieuw Rechts

NRP

NSB

Nationaal Socialistische Beweging

NTP

Nieuwe Toekomst Partij

NVU

Nederlandse Volks-Unie

NWP

Natuurwetpartij

OF

Ons Flevoland

OPD

Onafhankelijke Partijen Drenthe

OPNH

Ouderenpartij Noord-Holland

OPPG

Onafhankelijke Partij Provincie Groningen

OV Z

overig mét zetel in PS

OV ZZ

overig zonder zetel in PS

OZH

Onafhankelijken Zuid-Holland

PAK

Progressief Akkoord

1970: in FR, DR en OV: PSP, PvdA, PPR

1970: in NB: PvdA, PPR

PvdA

Partij van de Arbeid

PB

Plattelandersbond

PCG

Protestants Christelijke Groep

PCL

Protestants Christelijke Lijst

PvdD

Partij voor de Dieren

PDA

Patriottisch Democratisch Appèl

PvhN

Partij voor het Noorden

PNG

Partij Nieuw Gelderland

PNL

Partij Nieuw Limburg

PPR

Politieke Partij Radicalen

PvdV

Partij van de Vrijheid

PSP

Pacifistisch-Socialistische Partij

PvVV

Partij van Volkswil en Volksstem

PvVR

Partij van Volkswil en Referendum

PVZ

Partij voor Zeeland

RCP

Revolutionaire Communistische Partij

RKPN

Rooms-Katholieke Partij Nederland

RSAP

Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij

RKSP

Rooms Katholieke Staatspartij

RPF

Reformatorisch Politieke Federatie

RV

Recht en vrijheid

RVP

SAP

Socialistiese Arbeiderspartij

SCG

Samenwerkende Christelijke Groepering

SDAP

Sociaal-Democratische Arbeiderspartij

SEN

Senioren 2000

SGP

Staatkundig Gereformeerde Partij

SLP

Sociaal-Liberale Partij

SOL

Samenwerkende partij Ouderen Limburg

SP

Socialistische Partij

SU

Socialistische Unie

TB

Troelstra Beweging

TVP

Tilburgse Volkspartij

U55

Ouderen-Unie55+

VB

Vrije Burgers

VCN

VDB

Vrijzinnig Democratische Bond

VIP

Vooruitstrevende Integratie Partij

VP

Katholieke Volkspartij

VPP

Verenigde Protestantse Partij

VPS

VROUW

VSP

Verenigde Senioren Partij

VVD

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie

VVP

WB

Wereldburgers

ZB

Zeeuws Belang !

ZVV

Zeeuwsch-Vlaamse Volkspartij

Scroll naar top