Literatuur

Zie verder over de burgemeester:
 • H.J.B. Sackers, Herder, hoeder en handhaver. De burgemeester en het bestuurlijk santierecht, Nijmegen, 2010
 • H.D. Albeda, De burgemeester als hoeder van de democratie. Over de zorg voor de kwaliteit van participatie, Den Haag, 2010
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Eerste evaluatie burgemeestersbenoemingen nieuwe stijl, Den Haag, 2002
 • W. Derksen, K. Kas, B. Donker, G. van Es, F. Vermeulen en C. van Zwol, Macht en machteloosheid van de burgemeester, Rotterdam/Leiden, 1994
 • Bijlage 21427, Handelingen Tweede Kamer, 1992-1993, nrs 34-35, Commissie-Van Thijn, De burgemeester ontketend
 • A.F.A. Korsten, H. Spoormans, F.A.M. Stroink, F.P.C.L. Tonnaer en R. Vaarkamp, De benoemde of gekozen burgemeester, Assen/Maastricht, 1992
 • Raad voor het Binnenlands Bestuur, Advies inzake de aanstelling van burgemeesters en commissarissen van de Koningin, Den Haag, 1990
 • W. Derksen en M.L. van der Sande (red.), De burgemeester, van magistraat tot modern bestuurder, Deventer, 1984
 • W. Derksen, J.A. van der Drift, M.B. van der Kleij en Th.H.M. de Beer, De gekozen burgemeester benoemd; succes en falen van vertrouwenscommissies bij burgemeestersbenoemingen, Deventer, 1983
 • M.A.P. Bovens, Wie het profiel past; een analyse van tien jaar inspraak van de gemeenteraad bij de benoeming van de burgemeester, Deventer, 1983
 • L.E.M. Klinkers, J.K. Oosthoek, A. Hordijk en H.W.J. Buwalda, Burgemeesters wegen hun ambt, Amsterdam, 1982
 • W. Derksen, Tussen loopbaan en carrière; het burgemeestersambt in Nederland, ‘s-Gravenhage, 1980
 • T. Horrevorts en R. Pans, De socialistische burgemeester, Amsterdam/Deventer, 1977
 • S. Faber, Burgemeester en democratie, Alphen aan den Rijn, 1974
 • C.A. Prinsen, De burgemeester, Groningen, Roosendaal, 1946. 

Biografieen van burgemeesters zijn schaars:

 • J.W.Chr. de Roos en Th.C.M. de Roos-van Rooden, Moed en overmoed : een biografie van burgemeester Dirk Frans Pont, Hilversum, 2010
 • H.G.J. Kaal, Het hoofd van de stad. Amsterdam en zijn burgemeester tijdens het interbellum, Amsterdam, 2008
 • T. van Vliet, Opstelten. Burgemeester van Rotterdam. 1999-2009, Rotterdam, 2008
 • R. Robijns, Rotterdam, veranderde stad. Dr. A. Peper, burgemeester 1982-1998, Rotterdam, 1999. 

Zie voor persoonlijke verhalen van burgemeesters: E. Raspoet, Burgemeesters, z.p., 2012.

Scroll naar boven