Inhoud

Kabinet Van der Brugghen

beëdigd:

1-7-1856

ontslag aangeboden:

5-3-1858

Reden aftreden: Verwerping van de wet omtrent de belasting op het personeel; de motie omtrent de aanleg van spoorwegen; en de verwerping van het handels- en scheepvaartverdrag met België.

afgetreden:

18-3-1858

zittingsduur kabinet:

625 dagen

Ministers

BtZ

Jhr. mr. D. T. Gevers van Endegeest

J

Mr. J. J. L. van der Brugghen

BnZ

Mr. G. Simons (1-7-1856 – 19-1-1857) Reden aftreden: Ontslag wegens gezondheidsredenen.

Mr. A. G. A. ridder van Rappard (19-1-1857 – 18-3-1858)

MI

A. J. de Smit van den Broecke (1 -7-1856 – 1-8-1856) Reden aftreden: Gevraagde ontslag was toegekend per 1-7-1856, maar er was nog geen plaatsvervanger benoemd. Dit gebeurde pas op 1-8- 1856.

Mr. J. S. Lotsy (1-8.1856 – 18-3-1858)

F

Dr. A. Vrolik

O

H. F. C. baron Forstner van Dambenoy (1-7-1856 – 31-12-1857) Reden aftreden: Verwerping door de Tweede Kamer van de begroting.

C. T. van Meurs (1-1-1858 – 18-3-1858)

K

Mr. P. Mijer

HE

Mr. A. G. A. ridder van Rappard (1-7-1856 – 19-1-1857) (zie BnZ) Reden aftreden: Benoeming tot Minister van Binnenlandse Zaken.

Mr. M. Wiardi Beckman (19-1-1857 – 18-3-1858)

RKE

Mr. J. A. Mutsaers (1-7-1856 – 1-8-1856) Reden aftreden: Gevraagde ontslag was toegekend per 1-7-1856, maar er was nog geen plaatsvervanger benoemd. Dit gebeurde pas op 1-8- 1856.

Mr. J. W. van Romunde (1-8-18-56 – 18-3-1858)

Scroll naar top