Inhoud

Zetelverdeling Provinciale Staten vanaf 1931

In de sub-paragrafen is voor elk verkiezingsjaar de samenstelling van Provinciale Staten opgenomen. De betekenis van de afkortingen van de politieke partijen is te vinden in het overzicht dat is opgenomen in de paragraaf Verkiezingsuitslagen van dit hoofdstuk. De partijen zijn gerangschikt naar grootte van het totaal aantal behaalde zetels in Nederland.

In het regeerakkoord van CDA en VVD van 2010, Vrijheid en verantwoordelijkheid, is opgenomen dat het kabinet met voorstellen zal komen om het aantal leden van provinciale staten te beperken.

Scroll naar top