Schaalvergroting

Vanwege de bredere taakopvatting en de toegenomen kosten is besloten de traditionele belastingplichtige categorieën uit te breiden met een categorie “ingezetenen”. Deze nieuwe categorie wordt gezien als de behartiger van de nieuwe aanverwante belangen zoals natuur, milieu, landschap en recreatie, zodat alle burgers nu zeggenschap hebben. Daardoor én door de schaalvergroting van waterschappen is het personenstelsel onder druk komen te staan. Omdat de persoonlijke bekendheid van een kandidaat meestal ontoereikend is om voldoende kiezers te bereiken, is men afhankelijker geworden van belangengroepen en andere organisaties. Enerzijds om via de leden van deze organisaties steun voor een kandidatuur te verwerven en anderzijds omdat de kandidaat zich via een organisatie inhoudelijk kan profileren bij de kiezer. Deze afhankelijkheid van andere organisaties herbergt een ander gevaar, het gevaar van politisering. Wordt een dergelijke kandidaat verkozen dan is het waarschijnlijk dat de belangen van deze organisaties zullen doorsijpelen naar het waterschapsbestuur. In plaats van de belangen van de verschillende categorieën, zullen meningsverschillen tussen belangenorganisaties de boventoon gaan voeren.

Scroll naar boven