Inhoud

Kabinet Cort van der Linden

beëdigd

29-8-1913

ontslag aangeboden

4-11-1918

reden aftreden

Voor de uitslag van de verkiezingen (eerste toepassing van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging) vroeg het ministerie ontslag. omdat het zijn taak vervuld achtte.

afgetreden:

9-9-1918

zittingsduur kabinet:

1837 dagen

Reden aftreden: Aanneming van de motie-Schaper c.s. inhoudend een afkeuring van het verband gelegd tussen ontwerpen ouderdomsrente en< pensioenbelasting.

Ministers

BtZ

Mr. P. W. A. Cort van der Linden (a.i.) (29-8-1913 – 27-9-1913)

Jhr. dr. J. Loudon (27-9-1913 – 9-9-1918)

J

Mr. B. Ort

BnZ

Mr. P. W. A. Cort van der Linden (zie BtZ)

M

J. J. Rambonnet (29-8-1913 – 28-6-1918) Reden aftreden: verschil van mening met de ministerraad omtrent het niet laten uitvaren van het konvooi naar Nederlands-Indië.

Jhr. mr. B. C. de Jonge (a.i.) (28-6-1918 – 9-9-1918)

F

A. E. J. Bertling (29-8-1913 – 24-10-1914) Reden aftreden: de buitengewone omstandigheden ten gevolge van de Eerste Wereldoorlog en gebrek aan vertrouwen in zijn beleid.

Mr. M. W. F. Treub (24-10-1914 – 8-2-1916)

Mr. dr. A. van Gijn (8-2-1916 – 22-2-1917) Reden aftreden: verschil van mening met de ministerraad omtrent zijn verantwoordelijkheid in verband met de crisisuitgaven.

Mr. M. W. F. Treub (22-2-1917 – 9-9-1918) (zie boven)

O

N. Bosboom (29-8-1913 – 15-5-1917) Reden aftreden: aanneming van de motie-Marchant betreffende de oproeping van de landstormjaarklasse 1908.

J. J. Rambonnet (a.i.) (15-5-1917 – 15-6-1917) (zie M)

Jhr. mr. B. C. de Jonge (15-6-1917 – 9-9-1918) (zie M)

W

Dr. C. Lely

Mr. M. W. F. Treub (a.i.) (30-7-1914 tijdens afwezigheid van Lely) (zie F)

LNH

Mr. M. W. F. Treub (.29-8-1913 – 24-10-1914) Reden aftreden: benoeming tot Minister van Financiën.

idem (a.i.) (24-10-1914′- 19-11-1914)

F. E. Posthuma (19-11-1914 – 9-9-1918)

K

Mr. Th. B. Pleyte

J. J. Rambonnet (w.) (8-12-1915 – 16-1-1916) (zie M en 0)

Scroll naar top