Structuur

De Rooms Katholieke Kerk wordt bestuurd door de paus, gevestigd in Vaticaanstad. De huidige paus is Joannes Paulus II.

De kerkelijke staat wordt in Nederland vertegenwoordigd door de Gezant van Z.H. de Paus in Nederland, de apostolisch pro-nuntius. Om te voorkomen dat de nuntius in Nederland als deken van het diplomatencorps zou moeten optreden, zoals te doen gebruikelijk is, bekleedt hij in ons land de rang van pro-nuntius.

Het bestuur van de Nederlandse kerkprovincie wordt gevormd door de Bisschoppenconferentie. Lid van deze conferentie zijn de aartsbisschop, de bisschoppen en de hulpbisschoppen. De bisschoppencon-ferentie wordt bijgestaan door de Bisschoppelijke Beheerscommissie (BBK) die fungeert als agendacommissie voor de bisschoppenconferentie en als bestuur voor het Secretariaat van de R.K. Kerkprovincie in Nederland (SRKK). Aan het hoofd van het SRKK staat de Secretaris-Generaal van de R.K. Kerkprovincie; het SRKK staat onder leiding van een directeur en kent een afdeling Studie en Beleid en een sectie Persvoorlichting en Communicatie.

Op landelijk niveau functioneren voorts een groot aantal raden en instellingen (zie paragraaf 8.3).

De Nederlandse kerkprovincie telt zeven bisdommen. De bisdommen zijn onderverdeeld in dekenaten, en deze weer in parochies.

Scroll naar boven