Inhoud

Literatuur

 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Rapportage doorlichting zelfstandige bestuursorganen, Den Haag, 1997
 • C.P.J. Goorden, M.M. de Boer, F.K. Buijn, ZBO’s, verzelfstandiging en privatisering. Preadviezen voor de algemene vergadering van de Vereniging voor Administratief Recht op 25 april 1997, Alphen aan den Rijn, 1997
 • M.J.W. van Twist, R. Bagchus en F.O.M. Verhaak (red.), Kerndepartementen op afstand? Een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen binnen de Rijksdienst, Delft, 1996
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Aanwijzingen inzake zelfstandige bestuursorganen. Aanvulling van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Regeling van 5 september 1996 van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, Den Haag, 1996
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken, Verantwoord verzelfstandigen. Rapportage van de Commissie Sint, Den Haag, 1995
 • J.G.L. van Nus, Overheidstoezicht op afstand. Verzelfstandiging van toezichthoudende taken naar zelfstandige bestuursorganen verkend, Antwerpen/Apeldoorn, 1995
 • Externe Commissie Organisatie en Functioneren van de Rijksdienst (Commissie Wiegel), Naar kerndepartementen. Kiezen voor een hoogwaardige en flexibele rijksdienst, Bijlage 21 427, nrs. 51-53, Handelingen Tweede Kamer 1992-1993
 • R.J. in ’t Veld, en M.J.W. van Twist (red.), Over kerndepartementen: een vergelijkend onderzoek naar departementale veranderingsprocessen in Groot-Brittannië, Zweden, Noorwegen en Denemarken, Den Haag, 1993
 • Externe Commissie Ministeriële Verantwoordelijkheid (Commissie Scheltema), Steekhoudend ministerschap, betekenis en toepassing van de ministeriële verantwoordelijkheid, Bijlage 21 427, nrs. 40-41, Handelingen Tweede Kamer 1992-1993
 • Algemene Rekenkamer, Zelfstandige bestuursorganen en ministeriële verantwoordelijkheid, Den Haag, 1995
 • W.J.M. Kickert, N.P. Mol, A. Sorber (red.), Verzelfstandiging van overheidsdiensten. Congrespublikatie 1992, Den Haag, 1993
 • J.L. Boxum, J. de Ridder en M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen in soorten, Deventer, 1989
 • Christopher Hood and Gunnar Folke Schuppert (red.), Delivering public services in western nations. Sharing Western European experience of paragovernment organization, Londen 1988
 • C.M. van den Hoff en R. de Groot, Decentralisatie: zelfstandige bestuursorganen. Essay over het verschijnsel van de zelfstandige bestuursorganen, hun mogelijke bijdrage aan de ontlasting van de politieke en ambtelijke top en de consequenties met betrekking tot de omvang van de ministeriële verantwoordelijkheid, Den Haag, 1981
 • M. Scheltema, Zelfstandige bestuursorganen, oratie, Groningen, 1974.
Scroll naar top