Opkomst en opkomstplicht

Tegelijk met de invoering van de evenredige vertegenwoordiging in 1918 werd de opkomstplicht ingevoerd. Het niet opkomen bij een verkiezing werd strafbaar gesteld. In 1970 werd de opkomstplicht afgeschaft, nadat enkele eerdere pogingen om afschaffing te bewerkstelligen, mislukt waren.

Zie voor uitgebreider gegevens paragraaf Kiesstelsel Tweede Kamer, subparagraaf Periode 1918-heden en de daarin vermelde literatuur.

Scroll naar boven