Periodieke informatiebronnen

Statistieken

 • vakverenigingsleden: CBS ( Sociaal-economische maandstatistiek) en MuConsult B.V.
 • aantallen CAO’s: Arbeidsinspectie, Ministerie van SZW.

Tijdschriften

Nederlandse wetenschappelijk en vaktijdschriften

 • B&M (tijdschrift voor beleid, politiek en maatschappij)
 • ESB (Economische Statistische Berichten)
 • SMA: tijdschrift over arbeid en sociale zekerheid
 • Tijdschrift voor arbeidsvraagstukken
 • Tijdschrift voor sociale geschiedenis
 • Zeggenschap: tijdschrift over arbeidsverhoudingen

Internationale wetenschappelijke en vaktijdschriften

 • British Journal of Industrial Relations
 • European Journal of Industrial Relations
 • Transfer: European Review of Labour and Research (European Trade Union Institute)

Onderzoeksinstituten en periodieke publicaties

 • Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS, Universiteit van Amsterdam): heeft o.m. uitgebreide database van CAO’s (i.s.m. FNV-Bondgenoten)
 • EIRO: European industrial relations observatory. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions. www.eiro.eurofond.ie
 • European Trade Union Yearbook (jaarlijks vanaf 1995): analyse van sociaal-politieke ontwikkelingen in Europa vanuit licht van toenemende integratie van Europa
 • Hugo Sinzheimer Instituut (HSI, Universiteit van Amsterdam), onderzoek naar arbeid en recht
 • Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG, Amsterdam)
 • Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid: jaarlijkse Sociale Nota’s + inventarisaties van CAO-afspraken in voorjaars- en najaarsrapportages (uitgegeven door Arbeidsinspectie)
 • MuConsult B.V. (Amersfoort). Periodieke onderzoekingen in opdracht van FNV: opiniepeiling (ook onder niet-leden), FNV-ledenpanel en statistische verkenningen (waaronder marktaandelen van bonden)
 • Organisatie voor Strategisch Arbeidsmarktonderzoek (OSA, Katholiek Universiteit Brabant/ Universiteit Utrecht)
 • Stichting de Burcht/Vakbondsmuseum (Amsterdam).
Scroll naar boven