Inhoud

Participatie

Tabel 9 bevat gegevens over de kerkelijke participatie in 1998.

Tabel 9. Kerkelijke participatie in 1998.

doopsels

21,7% van alle levendgeborenen

kerk. huwelijken

13,9% van alle huwelijken

uitvaart

28,4% van alle overledenen

Bron: Th. Schepens en L. Spruit, De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 1960-1998 (Nijmegen 2001).

Tabel 10 bevat gegevens omtrent het wekelijks kerkbezoek van 1980 tot 1998.

Tabel 10. Wekelijks misbezoek 1980-1998.

1980-1981

23,6% van de katholiek geregistreerden

1985-1986

17,5%

1990-1991

14,0%

1995

11,3%

1998

10,2%

Bron: Th. Schepens en L. Spruit, De Rooms-Katholieke Kerk in Nederland 1960-1998 (Nijmegen 2001).

Tabel 11 bevat gegevens over de opbrengst van de jaarlijkse actie „Kerkbalans”.

Tabel 11. Opbrengst jaarlijkse actie „Kerkbalans” 1986-1991 guldens.

1986

106.944.000

1987

108.059.000

1988

110.980.000

1989

112.400.000

1990

113.460.000

1991

115.207.000 (+ 1,5% (inflatie 3% (CBS))

1998

229.000.000

Bron: „Kerncijfers 1991/’92”, in: 1-2-1 Informatiebulletin, 21 (1993), p. 51; 1-2-1, 27(1999), nr. 1.

Literatuur

  • T. Bernts en J. Peters, Dichtbij en veraf. Het katholieke kader, de katholieken en hun kerk op de drempel van de 21ste eeuw, Hilversum 1999
  • Th. Schepens, Kerk in Nederland. Een landelijk onderzoek naar kerkbetrokkenheid en kerkverlating, Tilburg, 1991
  • M. van Hemert, L. Spruit en H. van Zoelen, Meetellen en meedoen. Kerkelijke participatie in theorie en praktijk, Hilversum, 1982
  • M.M.J. van Hemert, „En zij verontschuldigden zich…”. De ontwikkeling van het misbezoekcijfer 1966-1979, ’s-Gravenhage, 1980.
Scroll naar top