Inhoud

Engelstalige publicaties

Tot besluit zij gewezen op enige Engelstalige literatuur over de rechterlijke macht in Nederland, voorzover hierboven nog niet genoemd.

Voor informatie over de organisatie van de rechterlijke macht, zie: C.A.J.M. Kortmann, en P.P.T. Bovend’ Eert, The Kingdom of the Netherlands. An Introduction to Dutch Constitutional Law, Deventer/Boston, 1993.

Over toetsing gaat:

  • J. ten Kate, en P.J. van Koppen, The Netherlands: Towards a Form of Judicial Review, in: C.N. Tate, en T. Vallinder (red.), The Global Expansion of Judicial Power, New York/Londen, 1995, pp. 369-380
  • T. Koopmans, Judicial Review of Legislation in the Netherlands, in: D. Curtin, en D. O’Keeffe (red.), Constitutional Adjudication in European Community and National Law. Essays for the Hon. Mr. Justice T.F. O’Higgins, Dublin, 1992, pp. 273-281.

Over de samenstelling: L.E. de Groot-van Leeuwen, The Equilibrium Elite: Composition and Position of the Dutch Judiciary, in: The Netherlands’ Journal of Social Sciences, 28 (1992), pp. 141-154.

Over het huidige functioneren: P.J. van Koppen, Judicial Policy-Making in the Netherlands: The Case-by-Case Method, in: M.L. Volcansek (red.), Judicial Politics and Policy-Making in Western Europe, Londen, 1992, pp. 80-92

Over de rechtscultuur, tenslotte: E. Blankenburg, en F. Bruinsma, Dutch Legal Culture, Deventer/Boston, 1991.

Scroll naar top