Inhoud

Kabinet Colijn I

beëdigd

4- 8-1925

ontslag aangeboden

14-11-1925

reden aftreden:

aanneming op 11 november 1925 van het amendement-Kersten betreffende het opheffen van het gezantschap bij het Vaticaan.

afgetreden

8-3-1926

zittingsduur kabinet

216 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

2 ARP, 4 RKSP, 2 CHU, 1 liberaal

Ministers.

BtZ

Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek

lib.

J

Mr. J. Schokking

CHU

BnZ

Jhr. mr. D. J. de Geer

CHU

On

Mr. V. H. Rutgers

ARP

M

J. M. J. H. Larnbooy (a.i.)

RKSP

F

H. Colijn

ARP

O

J. M. J. H. Lambooy (zie M)

RKSP

W

Ir. M. C. E. Bongaerts

RKSP

AHN

Mr. D. A. P. N. Koolen

RKSP

K

H. Colijn (a.i.) (4-8-1925 – 1-10-1925) (zie F)

ARP

Ch. J. 1. M. Welter (1-10-.1925 – 8-3-1926)

RKSP

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: 54 (54%).

Zie voor de formatie van het kabinet-Colijn I: G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen, 1980, deel II: ‘De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929, Hoofdstuk IV. De kabinetsformatie van 1925, pp. 7-72.

Scroll naar top