Inhoud

Literatuur

Zie verder over de taken van het waterschap:

  • J.T. van den Berg, Waterstaats- en waterschapsrecht, Deventer, 2003
  • Raad voor het openbaar bestuur, “Water in orde. Bestuurlijk-organisatorische aspecten van integraal waterbeleid”, 2001
  • KPMG en Grontmij, “Grondwateroverlast in het stedelijk gebied. Een bestuurlijk-juridische en technische analyse als basis voor een structurele aanpak van een al jaren spelend vraagstuk”, rapport in opdracht van het ministerie van V&W, Rijkswaterstaat en Riza Lelystad, 2001
  • Th.A.J. Toonen en M.C.S. Glim, “Een bestuursschouw van het waterschap”, preadvies in opdracht van het IPO, Utrecht, 2000
  • F. Tielrooy, “Waterbeleid voor de eenentwintigste eeuw”, Adviesrapport van de Commissie Waterbeheer eenentwintigste eeuw, 2000
  • Unie van Waterschappen, “Samenwerking in de keten”, rapport van de ad hoc Uniecommissie waterketens, 1998
  • A. van Hall, “Stedelijk grondwaterbeheer. Wie is aansprakelijk voor schade aan gebouwen?”, in: Bouwrecht, 1998 (12), pp. 989-1003
  • A.J. Hoogerduijn, A.J., “Samenwerking tussen provincie en waterschappen. De muskusrattenbestrijding in Zuid-Holland”, in: Het Waterschap, 1994 (11), pp. 478-479
  • J.C.N. Raadschelders en Th.A.J. Toonen. (red.), Waterschappen in Nederland. Een bestuurskundige verkenning van de institutionele ontwikkeling, Hilversum, 1993
  • Ecologiebibliotheek.
Scroll naar top