Inhoud

Kabinet De Geer I

beëdigd

8-3-1926

ontslag aangeboden

1-7-1929

reden aftreden

het extra-parlementaire kabinet had reeds voor de periodieke verkiezingen zijn ontslag aangeboden.

afgetreden

10-8-1929

zittingsduur kabinet

1251 dagen

Samenstelling kabinet

ministers:

2 CHU, 1 RKSP, 2 ARP, 4 liberaal

Ministers

BtZ

Jhr. mr. dr. H. A. van Karnebeek 8-3-1926 – 1-4-1927) Reden aftreden: verwerping van het verdrag met België door de Eerste Kamer.
Zie:
Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 104-114

lib.

Jhr. mr. F. Beelaerts van Blokland (1-4-1927 – 10-8-1929)

CHU

J

Mr. dr. J. Donner

ARP

BnZ

Mr. J. B. Kan

lib.

On

Mr. M. A. M. Waszink

RKSP

Mr. J. B. Kan (w.) (19-11-1927 – 31-1-1928) (zie BnZ)

lib.

M

L. A. van Roijen (a.i.) (8-3-1926 – 24-4-1926)

lib.

J. M. J. H. Lambooy (a.i.) (24-4-1926 – 1-9-1928)

RKSP

F

Jhr. mr. D. J. de Geer

CHU

O

L. A. van Roijen (8-3-1926 – 24-4-1926) (zie M) Reden aftreden: bezwaren bij de voorbereiding van de instelling van een departement van landsverdediging.
Zie: Ch. Brand, Gevallen op het Binnenhof, Boom, 2015, pp. 97-104

lib.

J. M. J. H. Lambooy (24-4-1926 – 1-9-1928) (zie M)

RKSP

D

J. M. J. H. Lambooy (1-9-1928 – 10-8-1929) (zie M en 0)

RKSP

W

Mr. H. van der Vegte

ARP

AHN

Dr. J. R. Slotemaker de Bruïne

CHU

K

Dr. J. C. Koningsberger

lib.

Aantal zetels van de regeringspartijen in de Tweede Kamer: niet van toepassing, het betreft een extra-parlementair kabinet van “niet-politici” uit alle partijen, behalve SDAP en CPH.

Zie over de formatie van het kabinet-De Geer I:

  • G. Puchinger, Colijn en het einde van de coalitie, Kampen, 1980, deel II: ‘De geschiedenis van de kabinetsformaties 1925-1929′, Hoofdstuk VII. De Vaticaancrisis, pp. 73-765, met name pp. 397-690.

Scroll naar top