Inhoud

Leden Tweede Kamer sinds 1848

De namen van de leden van zowel de Eerste als de Tweede Kamer staan voor wat de periode 1848-1917 betreft vermeld in: J. A. de Bruijne en N. Japikse, De geschiedenis van Nederland in onzen tijd, Schiedam-Leiden, 1912-1918 (6 delen). Zie van deze reeks:

Deel I

1848-1853, pp. 414-425

Deel II

1853-1862, pp. 416-422

Deel III

1862-1872, pp. 628-639

Deel IV

1872-1883, pp. 506-514

Deel V

1883-1888, pp. 488-494

Deel VI

1888-1917, pp. 522-539.

Het werk van C. E. van Koetsveld, Het ontstaan, de beginselen en de geschiedenis van onze politieke partijen, Utrecht, 1905, bevat de namen van de leden van de Tweede Kamer sedert 1850.

Het jaarboek Parlement en Kiezer bevat vanaf het verschijningsjaar 1911 de namen van de leden van de Staten-Generaal.

Het Parlementair Documentatiecentrum (PDC) van de Universiteit Leiden beschikt over een gecomputeriseerd biografisch archief, waarin onder meer van alle kamerleden sinds 1813 een korte biografie is opgeslagen. Via de internetsite www.parlement.com van het PDC is het grootste deel van het archief toegankelijk gemaakt. Zie hiervoor paragraaf 9.1. Het biografisch materiaal van het PDC lag ten grondslag aan het proefschrift van J.Th.J. van den Berg, De toegang tot het Binnenhof. De maatschappelijke herkomst van de Tweede Kamerleden tussen 1849 en 1970, Weesp, 1983.

Van den Berg onderzocht onder meer het ouderlijk milieu, de regionale en levensbeschouwelijke herkomst en het opleidingsniveau van alle leden van de Tweede Kamer tussen 1849 en 1970.

Zie hoofdstuk Nederlandse Politici, paragraaf Biografieën en werken van en over nationale politici sinds 1813 voor een groot aantal biografieën van vooraanstaande politici onder wie veel (ex-)kamerleden.

Een goede indruk van het drukke, maar tegelijkertijd uiterst boeiende bestaan van een kamerlid krijgt men van M. Schakel, De laatste der mannenbroeders: politicus met een ideaal, Haarlem, 1982.

Zie ook:

  • Paul Rosenmöller, Een mooie hondenbaan, Amersfoort, 2003
  • Hein Roethof, Dwars over het Binnenhof. Herinneringen van een liberale socialist, Utrecht, 1990.

Zie voor een niet zozeer representatief maar wel erg turbulent bestaan van een voormalig kamerlid het dagboek van Marjet van Zuijlen, Retour Nijmegen-Den Haag: Dagboek van een politica, Amsterdam, 2000.

Scroll naar top