Inhoud

Literatuur

 • V.C. Veldheer, Kantelend bestuur. Onderzoek naar de ontwikkeling van taken van het lokale bestuur in de periode 1851-1985, Rijswijk, 1994
 • J.C.N. Raadschelders, “Understanding the Development of Local Government. Theory and Evidence from the Dutch Case”, in: Administration and Society, 25 (1994), pp. 410-443
 • J.C.N. Raadschelders, Lokale Bestuursgeschiedenis, Zutphen, 1992
 • P. Flora & A.J. Heidenhei mer (eds.), The Development of Welfare States in Europe and America, New Brunswick/London, 1990
 • P. Dekker, Overheidsplanning in West-Europa, Rijswijk, 1989
 • J.C.N. Raadschelders, “Coproduction in historical perspective. Initiative and participation at local’ government level”, in: L.J. Roborgh, R.R. Stough, Th.A.J. Toonen, Public Infrastructure Redefined, Bloomington/Leiden/Rotterdam, 1989, pp. 265-280
 • Centraal Bureau voor de Statistiek, Negentig jaren statistiek in tijdreeksen 1899-1989, Den Haag, 1989
 • A. de Swaan, In care of the state. Health care, education and welfare in Europe and the USA in the modern era, Cambridge, 1988
 • H. Knippenberg & B. de Pater, De eenwording van Nederland. Schaalvergroting en integratie sinds 1800, Nijmegen, 1988
 • Th.A.J. Toonen, Denken over Binnenlands Bestuur. Theorieën van de gedecentraliseerde eenheidsstaat bestuurskundig beschouwd, Rotterdam, 1987
 • C. Webber & A. Wildavsky, A History of Taxation and Expenditure in the Western World, New York, 1986
 • Raad voor de Gemeentefinanciën, Na een collier de misère. gelijkwaardigheid, Den Haag, 1986
 • R. Dekker, Holland in beroering. Oproeren in de 17e en 18e eeuw, Baarn, 1982
 • W. Meyer, J.W.B. van Overhagen & P. de Wolf, “De financiën van de Nederlandse provinciën en gemeenten in de periode 1850- in: Economisch en Sociaal Historisch Jaarboek, deel 33 (1970), pp. 27-61
 • J.W.B. van Overhagen & P. de Wolf, “De financiën van de Nederlandse Rijksoverheid in de periode 1850-1914”, in: Economisch Historisch Jaarboek, deel 32 (1969), pp. 206-234
 • H.A. Brasz, Veranderingen in het Nederlandse communalisme. De gemeentebesturen als element in het Nederlandse stelsel van sociale beheersing, Assen, 1960
 • E. Barker, The development of public services in Western Europe 1660-1930, London/New York/Toronto, 1944.
Scroll naar top