Zorgvoorzieningen

Voor jongeren zijn er adviesbureaus en adviserende instellingen die een breed terrein bestrijken. De ambulante hulpverlening is hulp die aan thuiswonende jongeren wordt verstrekt. Doel is om de relaties tussen de jeugdige en het gezinssysteem te verbeteren. Veel hulp wordt gegeven door het algemeen maatschappelijk werk en de adviescentra voor jongeren. Daarnaast is er het schoolmaatschappelijk werk. Nieuw is de „home start”-methode.

Kenmerkend is dat ervaren opvoeders op basis van vrijwilligheid ondersteuning geven aan gezinnen met kinderen. Het doel is om via praktische steun en hulp het inschakelen van professionele hulp te voorkomen. Zie hierover: Home-start, ervaren opvoeders geven gezinnen met jonge kinderen een steuntje in de rug, Spectrum Actueel, 1999, nr. 7, pp. 4-6.

Voor jongeren met een handicap zijn er vele voorzieningen, zoals speciale scholen en vervoer naar onderwijsinstellingen. Relatief nieuw is de verzorging-op-maat. Gezinnen kunnen geld ontvangen om zelf zorgvoorziening in te kopen voor hun gehandicapte kind.

Een specifieke vorm van een zorgvoorziening is de verslaafdenzorg door de Consultatiebureaus voor Alcohol en Drugs en de GGD’s. Voor uitvallers uit het onderwijs, jeugdige zwervers, dakloze jongeren en gezinsweglopers zijn er eveneens zorgvoorzieningen aanwezig.

Ook zijn er specifieke zorgvoorzieningen voor probleemjongeren en voor kinderen die mishandeld zijn. Zie:

  • VWS, Regie in de jeugdzorg, Rijswijk, 1994
  • H. de Bie en H. Dortmans, Thuisloze jongeren, Nijmegen, 1990.
Scroll naar boven